Vlámská ministryně k problematice energetiky

11. 3. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Vlámská ministryně k problematice energetiky Ministryně energetiky vlámské vlády na obědě se skupinou velvyslanců představila priority své vlády a vizi Vlámska pro energetiku budoucnosti. Vlámsko se v oblasti energetiky soustředí na vědu a výzkum a má rozpracováno několik potenciálně významných projektů: skladování elektrické energie, recyklace baterií, systémy nabíjení elektrických automobilů, průhledné solární panely (display mobilů apod.), projekty na efektivní využití geotermální energie.

Vicepremiérka a ministryně energetiky vlámské vlády Annemie Turtelboom představila své priority, které spočívají v zásadní modernizaci energetického sektoru a energetického myšlení. Je zastánkyní rychlého odchodu Belgie od jaderné elektřiny a energetickému přechodu k systému nové generace vyznačujícímu se především decentralizací. Ministryně si je vědoma problému finanční udržitelnosti sítí v decentralizovaném systému, ale je přesvědčena, že např. britský model nastavený pro Hinkel Point nebude fungovat kvůli vysoké ceně pořizovacích nákladů.

K energetické změně by měly přispět současné nízké ceny a je třeba k ní přikročit i za cenu toho, že z Belgie budou odcházet některé firmy jako se to stalo s Arcerfor Mital. Jde podle ní o dočasný jev, než se vynoří nová podoba energetiky i když ztráty na pracovních místech jsou velice nepříjemné.

Prioritou ministryně je energetická účinnost, která má potenciál přinést významné úspory, z nichž jen změna chování spotřebitelů dosahuje 20 % spotřeby. Na dotaz jak by měl vypadat ideální energetický mix Belgie v r. 2026 (tady rok poté, kdy má Belgie začít existovat bez jaderných elektráren) ministryně odpověděla tak, že „v takovém ideálním mixu bude více obnovitelných zdrojů, více zdrojů na bázi open cycle, promítne se do něj lepší demand side management a zvýší se vzájemná závislost Evropy díky interkonektivitě“. Belgie nyní diskutuje téma biomasy, která se nyní dováží např. z Burundi či Namibie, aby byla spálena v Belgii. Tudy podle ministryně cesta nevede. Vlámsko silně sází na inovace.

Ministryně zmínila řadu konkrétních projektů v oblasti výzkumu a inovací. Nejúspěšnější belgické spin-off centrum IMEC pracuje nyní na řadě projektů vč. průhledných solárních panelů, které by měly např. umožnit samonabíjení mobilních telefonů s potenciálem transferu technologie do široké škály dalších oborů.

Vedle IMEC patří k nejrozvinutějším infrastrukturám v oblasti energetiky Vlámské výzkumné centrum VITO, které se soustředí na „cleantech“ a udržitelný rozvoj s velmi silným programem k energetice.

Významným projektem je Energy Ville, který je výzkumnou asociací KU Leuven, VITO and IMEC a měl by se stát jedním z pěti největších projektů v oblasti energetickému výzkumu v Evropě. Jeho energetický park Thor je umístěn v Genku (provincie  Limburk). Z dalších konkrétních technologií, na něž se Belgie specializuje, zmínila ministryně recyklaci baterií či inovaci nabíjecích stanic na elektrické automobily.

Vlámská energetika má po odstavení všech jaderných bloků dospět tak, aby byla zajištěna alespoň elementární energetická dostatečnost Vlámska. Je zřejmé, že vláda vyvíjí veliké úsilí v oblasti vědy, výzkumu a inovací v oblasti energetiky. Tato oblast by si nepochybně zasluhovala pozornost českých partnerů, kteří se podílí na výzkumu v podobné oblasti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek