Vnitřní trh EU v datech

2. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást dokumentu Podnikání bez bariér. Ekonomická integrace Evropské unie plní hlavní roli v oblasti propojení rozdílných ekonomik jednotlivých států. V průběhu tohoto procesu se zrodily důležité mezníky potvrzující základní principy intergrace.

Jednotný vnitřní trh je cílem ekonomické integrace Evropské unie, tedy propojení rozdílných ekonomik jednotlivých členských států a snahou o odstraňování bariér vzájemného obchodu. Mezi základní principy patří volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu a postupná harmonizace daní.

Mezi hlavní mezníky procesu ekonomické integrace EU patří:

1985 – Bílá kniha

Dokument, který analyzoval situaci na společném trhu členských států EU. Trh byl v tomto období roztříštěn – byly zaváděny neviditelné překážky (technické předpisy a normy, ověření kvality, státní pomoc, veřejné zakázky, kvalifikace aj.). Bílá kniha o dokončení vnitřního trhu konstatovala, že „společný trh“ po více než patnácti letech od roku 1970 pouze vzdáleně připomíná skutečný trh vnitřní. Přesně definované překážky (fyzické, technické a daňové) spolu se seznamem téměř tří set navrhovaných legislativních
opatření byly prvním nutným krokem ke změně. Vnitřní trh měl začít fungovat od 1.1. 1993.

1986 – Jednotný evropský akt

Byl podepsán 17. února 1986 v Lucemburku a 28. února 1986 v Haagu. V platnost vstoupil 1. července 1987. Hlavním cílem bylo odstranění zbývajících překážek obchodu tak, aby do konce roku 1992 mohl vzniknout společný trh Evropských společenství, tedy volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Představoval snahu o prohloubení ekonomické a sociální soudržnosti v EU.

1999 – Zavedení společné evropské měny

Společná měna euro byla zavedena 1. ledna 1999 v jedenácti státech Evropské unie (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko a Španělsko) a o dva roky později také v Řecku. Od 1. ledna 2007 se euro stalo národní měnou ve Slovinsku, od 1. ledna 2008 rovněž na Kypru a na Maltě.
Při vzniku tzv. eurozóny euro existovalo pouze v bezhotovostní formě a po tři roky obíhalo společně s národními měnami. V podobě bankovek a mincí je v oběhu od 1. ledna 2002.
Dne 1. 1. 2009 se k eurozóně připojilo také Slovensko.

Rok vstupu jednotlivých členských států do EU

 

zpět na obsah článku Podnikání bez bariér

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek