Evropské komory odmítly návrh revize směrnice o vysílání pracovníků

6. 5. 2016 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Evropské sdružení obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES odmítlo ve svém příspěvku do veřejné konzultace Evropské komise návrh novely směrnice o vysílání pracovníků předložený v březnu letošního roku.

EUROCHAMBRES ve svém stanovisku zdůraznilo, že navržená revize směrnice může podpořit národní opatření chránící domácí podnikatele před férovou konkurencí z ostatních zemí EU, vytvoří administrativní zátěž pro podnikatele, vyvolá vznik překážek na vnitřním trhu EU a v konečném důsledku zapříčiní ztrátu pracovních míst v mnoha zemích EU a nárůst nedeklarované práce.

V předloženém návrhu novely směrnice Komise mimo jiné uvádí, že se na vyslané a místní pracovníky budou vztahovat stejná pravidla, jaká stanoví všeobecně použitelné kolektivní smlouvy. EUROCHAMBRES se ale domnívá, že odměna za práci obsahuje v každé zemi mnoho složek, které by bylo třeba podrobně specifikovat a zohlednit, což by bylo při aplikaci navržené novely v praxi pro podnikatele vysílající pracovníky velmi administrativně náročné a vedlo by k právní nejistotě.

Komory také upozornily, že u předloženého návrhu chybí pečlivá analýza dopadu na přeshraniční poskytování služeb v rámci EU a dopadu na vnitřní trh jako celek. Zásadně s Komisí nesouhlasí, že návrh nebude mít dopad na vyšší administrativní zátěž malých a středních podniků, ba naopak.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek