Fórum jednotného trhu se věnovalo pasu pro služby

6. 9. 2016 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Evropská komise dnes zorganizovala Fórum jednotného trhu, na kterém se stakeholdery diskutovala iniciativu na podporu přeshraničního poskytování služeb.

Komisařka Elzbieta Bienkowska, do jejíhož portfolia služby patří, na úvod připomněla, že směrnice o službách není doposud v členských státech plně implementována. Proto v některých případech přistupuje Komise k proceduře pro porušení práva EU. Ta však přichází v konečné fázi legislativního procesu. Z tohoto důvodu se chce komisařka soustředit na kvalitní implementaci regulace ještě před jejím přijetím členskými státy, tak jako tomu je u zboží. Proč by tedy podobný způsob nemohl fungovat u služeb?

Komisařka předloží iniciativu pro notifikace, která by měla umožnit lepší řešení problémů, lepší komunikaci a transparentnost. Legislativa je posledním řešením, po kterém sahá. Ráda by tuto situaci řešila nelegislativní cestou, některé členské státy ale nespolupracují a dosavadní flexibilitu spíše zneužívají, proto do konce letošního roku předloží legislativní návrh.

Elzbieta Bienkowska se následně věnovala regulovaným povoláním. Komise v této oblasti provedla vzájemné hodnocení (peer review) a členské státy na něm pracují nebo se jej již zúčastnily, přičemž hledají efektivnější a modernější způsoby regulace. Dále uvedla, že plánuje zavést test proporcionality, aby umožnila v budoucnu adaptaci regulace na nové výzvy, a bude se věnovat cílenému směřování (targeted guidance).

Poté se věnovala tématu konference, tj. překážkám při přeshraničním poskytování služeb. Uvedla, že podnikatelské služby a sektor stavebnictví se potýkají s celou řadou problémů při poskytování služeb do jiného členského státu. Národní orgány podnikům z jiného členského státu nedůvěřují a penalizují je. To vedlo Komisi k přípravě návrhu jednotného elektronického postupu certifikátu, který by měl poskytování přeshraničních služeb usnadnit. Poprvé uznala, že název „pas“ není úplně přesný, a bude třeba najít nový název (zřejmě jednotný elektronický certifikát).

Ubezpečila, že neplánuje zavádět princip země původu. Ráda by se inspirovala profesní kartou, která byla spuštěna letos v lednu. Od té doby bylo vydáno 370 elektronických profesních karet.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek