Nárůst překážek na vnitřním trhu je skutečností

7. 7. 2017 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Evropská komise vydala výroční zprávu o kontrole uplatňování práva EU a Srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu.

Přehled ukazuje, že se sice většina překážek bránících volnému pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu odbourává, ale v některých oblastech situace stagnuje či se dokonce zhoršuje. Výroční zpráva za rok 2016 ukazuje na značný nárůst (o 21 %) otevřených případů porušení Smlouvy ve srovnání s předchozím rokem, čímž bylo dosaženo pětiletého maxima.

Zeměmi s nejvyšším počtem otevřených případů nesprávného provedení a/nebo nesprávného uplatňování práva EU jsou Německo a Španělsko. Proceduru nesprávného provedení/uplatňování práva EU vede Komise s ČR ve 27 případech (průměr EU činí 24), polovinu tvoří případy v oblasti životního prostředí a dopravy.

Transpoziční deficit ČR se oproti předchozímu roku zdvojnásobil z 0,8 % na 1,5 %. Částečně za tím stojí skutečnost, že bylo třeba přijmout 66 nových směrnic (47 směrnic v roce 2015).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek