Voděodolná obuv

12. 1. 2018

  • Země: Velká Británie
  • Datum publikování: 12.01.2018
  • Datum uzávěrky: 01.03.2018 13:00
  • Referenční číslo: TE201800105
  • Stav tendru: jiný
Průmyslové obory:
  • Textilní, oděvní a kožedělný průmysl

Anotace:

Úřad pro veřejné bydlení Severního Irska zveřejnil žádost o informace (RFI), aby lépe porozuměl trhu, kapacitě a schopnostem splnit jeho požadavky.

Popis tendru, projektu:

Úřad pro veřejné bydlení Severního Irska zveřejnil žádost o informace (RFI), aby lépe porozuměl trhu, kapacitě a schopnostem splnit jeho požadavky v následujících 4 letech v oblasti oděvů, obuvi a osobních ochranných pomůcek, včetně pronájmu prodejních automatů.

Vyplněné formuláře RFI by měly být nahrány do eTendersNI pomocí funkce zasílání zpráv v CFT. Vyplněný dotazník by měl být odeslán jako příloha.

Úřad využije poskytnuté informace k vypracování strategie pro řízení veřejných zakázek a řízení smluv, které splní všechny požadavky na OOP, a to co nejúčinnějším a nejvýhodnějším způsobem.

RFI dotazník lze stáhnout z eTendersNI pomocí:
- ID zdroje CFT: 1282871 nebo,
- kontaktováním jmenovaného kontaktního místa uvedeného v tomto oznámení.

Pokud máte zájem o účast a ještě jste tak neučinili, prosím zaregistrujte své údaje na následující webové stránce:
- https://etendersni.gov.uk/epps/home.do

Kromě toho se ujistěte, že jste registrovali nejpodstatnější CPV kódy pro vaši firmu.

Kontakt:
Christopher Brown, Northern Ireland Housing Executive, 2 Adelaide Street, Belfast BT2 8BP, Northern Ireland chistopher.brown@nihe.gov.uk

Více informací na:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2370-2018:TEXT:EN:HTML&src=0
https://etendersni.gov.uk/epps/home.do

Popis tendru, projektu v cizím jazyce:

The Northern Ireland Housing Executive has published a Request for Information (RFI) questionnaire to gain a better understanding of the market interest, capacity, and capability for meeting its requirements over the next 4 years for clothing, footwear and PPE, including the hire of PPE vending machines.
Completed RFIs should be uploaded to eTendersNI using the messaging function within the CFT. The completed questionnaire should be uploaded as an attachment.
The Northern Ireland Housing Executive will use the information provided by the market to develop a procurement and contract management strategy for meeting all its PPE requirements going forward, in the most efficient and cost-effective manner.

The RFI Questionnaire can be downloaded from eTendersNI:
— CFT Resource ID: 1282871, or,
— via contacting the named point of contact included in this notice.
If you are interested in participating and you have not already done so, then please register your details on the following website:
— https://etendersni.gov.uk/epps/home.do
In addition, please ensure to register the CPV codes most relevant to your line of business.
It is free to register on this site and you can access RFI questionnaire, complete and return it, once you have done so.


Christopher Brown, Northern Ireland Housing Executive, 2 Adelaide Street, Belfast BT2 8BP, Northern Ireland chistopher.brown@nihe.gov.uk

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2370-2018:TEXT:EN:HTML&src=0

https://etendersni.gov.uk/epps/home.do

Kontaktní informace:

Tisknout Vaše hodnocení: