Vodní zdroje Ekomonitor se prezentují na Filipínách

31. 10. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Vodní zdroje Ekomonitor se prezentují na Filipínách Provádění sanace zemin a vod, odstranění ekologické zátěže, realizace úpraven vody, výroby nadrží a filtrů, analýz rizik a hydrogeologického průzkumu jsou možnosti, které filipínským partnerům prezentuje česká firma Vodní zdroje Ekomonitor. Hlavním partnerem by mohla být největší manilská firma Maynilad Water Services.

Dne 26. října 2016 proběhla v prostorách firmy Maynilad Water Services v Manile prezentace české firmy Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. V rámci konference dodavatelských firem Partners for Growth, prezentoval český subjekt své možnosti v provádění sanace zemin a vod, odstranění ekologické zátěže, realizace úpraven vody, výroby nadrží a filtrů, analýz rizik a hydrogeologického průzkumu, pořádání konferencí a vydávaní odborných publikací.

Organizace prezentace firmy proběhla v úzké spolupráci se zastupitelským úřadem v Manile, kdy byla konference vytipována jako vhodná platforma pro prezentaci možnosti firmy Ekomonitor v rámci cesty po jihovýchodní Asii. Za firmu Ekonomitor byl přítomen obchodní zástupce p. Tomáš Kašpar, doprovázen ekonomickým radou zastupitelského úřadu ČR p. Benjaminen Žigou. Firma Mayniland Water Services je jedním ze dvou hlavních spravovatelů vodohospodářské infrastruktury v hlavním městě Manila, kde obsluhuje západní část města. 

1/3

Prezentace ze se strany Mayniland se účastnili ředitel logistické divizi p. Sebastian A. Navarro Jr., vedoucí skupinu nákupu a tendrů pí. Ruselle D. Tolentino společně ze zástupci technické a pořizovací divize. Na okraji konference také proběhlo jednání s firmou JICA enterprises ohledně možného partnerství na filipínském trhu a organizace odborných seminářů s místními univerzitami.

Dle vyjádření zástupců Mayniland firma momentálně využívá téměř 700 dodavatelů a má eminentní zájem o rozšíření svého portfolia na evropské firmy, jenž poskytují vysoký standart produktů a služeb. Východní sféru města má ve své gesci Manila Water Company Inc., která byla zároveň spoluorganizátorem konference.

Prezentované informace byly předem konzultovány ze zástupci Mayniland, tak aby došlo k zviditelnění konkrétních možností českého subjektu v souladu s aktuálními požadavky na filipínském trhu. Filipínské představitele zaujaly především informace o schopnosti firmy Ekonomitor v rámci odstranění ekologické zátěže, realizace úpraven vody a studií proveditelnosti.

3/3

Potenciál pro české vodohospodářství?

Dále došlo k neformálním seznámením, pracovnímu obědu, výměnám informací a odborné diskuzi s přítomnými hosty z oboru vodohospodářství. Jednalo se o první návštěvu českého subjektu v komplexu firmy Mayniland, který mimo jiné využívá i firma Manila Water společně s asociací lokálních dodavatelů vodohospodářských služeb a produktů.

Z prezentace a následné diskuze je více než zřejmé, že české firmy a jejich produkty mají potenciál se na zdejším trhu prosadit, nicméně je nutné dále pokračovat v předávání informací o možnostech České republiky jako spolehlivého a zkušeného partnera v rámci vodohospodářství. Zastupitelský úřad v Manile hodlá na uskutečněnou prezentaci navázat ve širším a inkluzivnějším měřítku.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Benjamin Žiga, obchodně-ekonomický úsek.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek