Vodohospodářství – příležitost pro české firmy v Myanmaru/Barmě

8. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Vodohospodářství – příležitost pro české firmy v Myanmaru/Barmě V rámci podpory České rozvojové agentury byla zpracována studie proveditelnosti zaměřená na vodohospodářství, kterou realizovala firma G-servis Praha s.r.o. Hlavním cílem bylo stanovení koncepce podpory a rozvoje moderních technologií v Myanmaru/Barmě. Oblast vodohospodářství je příležitostí nejen pro české firmy.

Česká republika se společně s Francií a Nizozemskem zajímá o stav vodohospodářství v Myanmaru/Barmě. Prvním výstupem České republiky  je studie proveditelnosti s názvem „Udržitelná a efektivní úprava vody v Myanmaru/ Barmě“, kterou realizovala firma G-servis Praha s.r.o.

Studie proveditelnosti byla zpracována v průběhu roku 2016 v rámci podpory České rozvojové agentury. Předmětem je stanovení koncepce podpory a rozvoje moderních úpravárenských technologií v Myanmaru/Barmě. Studie zahrnuje základní zhodnocení současného stavu úpravárenství potažmo vodního hospodářství a legislativy v Myanmaru/Barmě s návrhem variant a doporučením jedné varianty k případné realizaci.

Pracovníci firmy G-servis Praha s.r.o. během návštěv v Myanmaru/Barmy navázali otevřené a užitečné vztahy s místním partnerem, dalšími myanmarskými firmami včetně pracovníků místní správy a ministerstev. V případně dalšího rozvíjení kontaktů a pronikání na místní trh je tento fakt předpokladem úspěšného vývoje.

Zdroje pitné vody a čištění odpadních vod, mobilní úpravny vod, technologie pro výstavbu a údržbu kanalizací, odpadová infrastruktura jsou další šance pro české firmy. Uplatnění českých firem v tomto sektoru je reálné i vzhledem k tomu, že celkový žalostný stav místního vodohospodářství vyžaduje výraznou modernizaci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rangúnu (Myanmar). Autorka: Renata Brandstätterová, obchodní radová.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek