Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU

10. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Téma zakládání podniků a podnikání ve členských zemích Evropské unie a poskytování služeb v rámci společného evropského trhu je vysvětleno v aktualizované a rozšířené informační brožuře Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU, kterou vydal Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s experty z Centra pro regionální rozvoj ČR - Enterprise Europe Network.

Brožura obsahuje zejména detailní informace o poskytování služeb a svobodě usazování, tj. založení podniku a podnikání, v jiné členské zemi EU, ale i souhrn rad, jak postupovat při vysílání pracovníků (co je třeba zajistit před vysláním, jakými dokumenty vyslané pracovníky vybavit a jaké jim mohou být kladeny překážky na místě), co musi splnit OSVČ, pokud chce začít poskytovat služby přeshraničně (co učinit před/po příjezdu, jaké mohou nastat překážky či jak postupovat při nutném splnění podmínky uznávání kvalifikace). Podrobně je zde popsána i problematika přechodných období, která platí pro některé obory v Německu a Rakousku. Brožura (i CD-ROM) je vydána za finanční podpory Odboru pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR.

Obsah publikace

Text publikace Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU

Informace o jednotlivých zemích

 

Elektronickou verzi této publikace lze nalézt také na stránkách Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky v kategorii aktivity, v subkategorii publikace. Rovněž je možné ji objednat na nosiči CD-ROM na adrese Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky, Těšnov 5, Praha 1. Publikace je rovněž k dispozici na vládním informačním portálu o EU www.euroskop.cz a v síti regionálních Eurocenter ve všech krajských městech. Tento soubor může být rozmnožován elektronicky nebo tiskem pouze v kompletní a nezměněné podobě a rozšiřován pouze bezúplatně.

Při zpracování textu publikace byly využívány webové stránky v ní uvedené. Autoři upozorňují, že text byl zpracován v létě roku 2008. Odráží proto tehdejší situaci a nemůže obsahovat žádné změny, k nimž došlo po jeho vydání. Také všechny zdroje z internetu, které autoři v brožuře použili a citovali, jsou uvedeny s odkazy platnými v létě 2008.

Tento soubor vznikl jako součást projektu Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU, ve spolupráci Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a expertů z Centra proregionální rozvoj ČR – Enterprise Europe Network (dříve Euro Info Centra Praha). Projekt byl podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky.

Kolektiv autorů: Ing. Kateřina Joklová, Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., Jana Kváčová, RNDr. Jitka Ryšavá, Bc. Jiří Šourek.

Toto je verze ze září 2008.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek