Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU - kontroly vysílání a působení OSVČ

10. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Součást aktualizované a rozšířené brožury "Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU", která je zaměřena na problematiku kontrol vysílání resp. přeshraničního působení OSVČ v jiných členských státech EU. Dále dokument uvádí důležité odkazy vztahující se k tématu volného pohybu služeb v rámci EU, konkrétně se jedná například o směrnici o službách, uznávání kvalifikací, principy přeshraničního poskytování služeb, přechodná období, apod.

zpět na Obsah publikace

2.3 Kontroly vysílání/přeshraničního působení OSVČ

Kontroly na místě provádějí místní úřady, jedná se např. o úřady práce, celní úřady, v Německu kontroluje Finanzkontrolle Schwarzarbeit apod.

Při vysílání pracovníků je nutné na požádání předložit:

 • Smlouvu (objednávku) mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb.
 • V oborech pokrytých přechodným obdobím v Německu a Rakousku - pracovní povolení či povolení k vyslání pro všechny vyslané pracovníky.
 • Kopie pracovních smluv se zaměstnanci - vyslanými pracovníky.
 • Mzdové podklady - výplatní pásky - zaměstnanců - vyslaných pracovníků.
 • Doklady o pracovní době, příchodech, odchodech, přestávkách v práci.
 • Potvrzené formuláře E 101 pro vyslané pracovníky.
 • Evropské průkazy zdravotního pojištění vyslaných pracovníků.
 • Ještě před odjezdem či nejpozději v době odjezdu je v řadě zemi nezbytné podstoupit notifikační proceduru (viz kapitola 2.1.3).
 • Potvrzení o přechodném pobytu občana EU při pobytech delších než 3 měsíce.

Často je zakázaná úzká spolupráce mezi vyslanými pracovníky a místními zaměstnanci (např. v Německu).

Při přeshraničním poskytování služeb OSVČ je nutné na požádání předložit:

 • Smlouvu (objednávku) mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb, ve smlouvě ani objednávce nesmí být uvedena jakákoliv forma časové odměny (hodinová, denní, měsíční apod.).
 • Doklady týkající se nahlášení pro účely dokládání kvalifikace.
 • Potvrzené formuláře E 101 pro vyslané pracovníky.
 • Evropské průkazy zdravotního pojištění vyslaných pracovníků.
 • Potvrzení o přechodném pobytu občana EU při pobytech delších než 3 měsíce.

Je zakázána úzká spolupráce mezi OSVČ, v případě větší zakázky je nezbytné vše rozdělit tak, aby bylo jasné, kdo má jaký úkol a kdo za co odpovídá.

2.4 Důležité odkazy

Směrnice o službách
Uznávání kvalifikace
Principy přeshraničního poskytování služeb, přechodná období
Různé

zpět na Obsah publikace

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek