Vstup pro zahraniční malé a střední podniky na trh RF

9. 5. 2017

  • Země: RU - Rusko
  • Datum zveřejnění: 05.05.2017

investment_567032503-120.jpgVláda RF je odhodlána uvolnit ruský trh pro vstup zahraničních malých a středních podniků, přitom za stejně výhodných podmínek jaké mají ruské subjekty. Jedním z důvodů proč zrušit dosavadní omezení je skutečnost, že zboží a služby, které nabízí ruské malé a střední podniky nejsou vždy konkurenceschopné.

Ministerstvo pro ekonomický rozvoj navrhuje zrušit omezení účasti v základním kapitálu malých a středních podniku, které dosud platí ve výši 49 %. Přitom zahraniční investor musí být rovněž buď malý, nebo střední podnik. Pokud je investorem větší zahraniční podnik, omezení v účasti na základním kapitálu zůstane i nadále na úrovni 49 %.

Zahraniční malé a střední podniky tak budou moci využívat zvýhodněné daňové odvody, daňové prázdniny, režim zlevněného pronájmu budov a prostor pro podnikání. Rovněž jim bude zaručen 15 % podíl účasti ve státních zakázkách.

Vláda čas od času podporuje malý byznys i přímými dotacemi. V roce 2017 se například počítá s dotacemi na refundaci části nákladů na leasing a na úhradu úroků z úvěrů.

Zplnomocněný představitel na ochranu práv malého a středního byznysu Viktor Jermakov říká, že je to právní norma, kterou očekávali. Vstup na ruský trh zahraničních malých a středních podniků zvýší konkurenci a bude stimulovat ruské podniky k rozvoji, Poznamenává, že se například doposud nedaří naplnit podíl malého a středního byznysu ve státních zakázkách z důvodu nízké kvality tuzemské produkce v různých odvětvích.

Od prosince 2015 vede registr ruských malých a středních podniků Federální daňová služba. V její databáze je zaregistrováno 20,4 tis. středních podniků a 266, 9 tis. malých podniků. Ministerstvo pro ekonomický rozvoj navrhuje provádět identifikaci zahraničních malých a středních právních subjektů dle průměrného počtu zaměstnanců, výše obratu atd. na základě závěru auditorské organizace nebo individuálního auditora.

Zdroj: Internetové noviny Subscribe.Ru

http://subscribe.ru/digest/economics/news/n79531835.html?print

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Petrohradu.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: