Vybavení pro válcovnu - 1200 tun strojních součástí

25. 9. 2017

  • Země zadání: Polsko
  • Země určení: Polsko
  • Datum zveřejnění poptávky: 25.09.2017
  • Poptávka je platná do: 21.10.2017
  • Referenční číslo: PO201701670
Průmyslové obory:
  • Strojírenství - výroba strojů a techniky

Popis poptávky v českém jazyce:

Polské nákupní oddělení německé firmy poptává 1200 tun strojních komponent pro vybavení válcovny. Specifikace poptávky ke stažení na: https://filetransfer.sms-group.com/download/40f9df86-6872-4108-977a-ac8ec9c0a5b3

Termín pro podání nabídek je 28.9.2017, ale jsou ochotni přistoupit na termín 12.10.2017.

Popis poptávky v cizím jazyce:

Chciałbym prosić o złożenie darmowej i niezobowiązującej dla SMS Metallurgy oferty na załączone elementy.
I’d like to ask You to prepare a for SMS-Metallurgy non-binding inquiry for attached elements.

Formuła Ceny/Price basis: FCA (Incoterms 2010)
Termin składania ofert/Offer deadline: 28.09.2017
Waluta Oferty/Currency EUR
Termin Płatności/Payment 45 Dni
Termin dostawy/Delivery date Proszę podać w tygodniach kalendarzowych/Please state in Calendar Weeks
Wymagania Specjalne/Additional requirements

a. Proszę o przejrzenie całości zapytania i wybranie najbardziej pasujących do Państwa profilu elementów.
Please check the Inquiry documents and choose the elements that best fit Your production profile.

b. Dane zapytania proszę pobrać z poniższego linku: https://filetransfer.sms-group.com/download/40f9df86-6872-4108-977a-ac8ec9c0a5b3
Inquiry data can be downloaded here: https://filetransfer.sms-group.com/download/40f9df86-6872-4108-977a-ac8ec9c0a5b3

c. Dostawa towaru będzie miała miejsce na wskazane w formule ceny
Delivery according to the price basis

d. Wszelkie zakładane w ofercie odstępstwa od wymagań SMS (np. materiał) muszą być wyróżnione w ofercie oraz zaakceptowane pisemnie przez SMS Metallurgy.
Any changes to the requirements of SMS (for example Material) must be included in the offer and require a written consent of SMS Metallurgy.

Ofertę, jako skan z papieru firmowego proszę przesłać:
Scanned offer on your company paper please send:

a. jedynie w języku Niemieckim lub Angielskim.
Either in English or German

Kontaktní informace:

  • Kontaktní osoba: Ing. Ševčík Bohumil, exportní konzultant
  • Telefon: +420 224 907 515
  • Mobil: +420 725 732 399
  • E-mail: bohumil.sevcik@czechtrade.cz
Tisknout Vaše hodnocení: