Vybrané aspekty investičního klimatu a přímých zahraničních investic v Ruské federaci

9. 8. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Vybrané aspekty investičního klimatu a přímých zahraničních investic v Ruské federaci Zpráva pojednává o investičním klimatu v Ruské federaci. Přináší pohled zahraničních investorů na současné možnosti, nástrahy, výhody a nevýhody investování v Ruské federaci, dále pak popisuje teritoriální strukturu investorů v Moskvě, kde je alokováno 50 % veškerých zahraničních investic směřujících do Ruské federace.

Prudký pokles zahraničních investic

Od roku 2013 je ruská ekonomika v mírném poklesu. Události, které se ve světě odehrály v roce 2014, významným způsobem ovlivnily investiční klima v Ruské federaci. V roce 2014 se oproti roku propadly zahraniční investice o 70 %, v roce 2015 pak zahraniční investice do Ruska stagnovaly na stejné úrovni jako v roce 2014.

Největší vliv na investiční klima v Rusku měl pád cen ropy a zavedené sankce, což znamenalo signifikantní snížení makroekonomického výhledu země, oslabování rublu, růstu inflace, limitovaného přístupu na trh s půjčkami, atd. Neutěšený stav ruské ekonomiky a napětí v mezinárodních vztazích mají viditelný dopad na rozhodnost investorů. Většina investorů se rozhodla odložit své investiční záměry v Rusku na pozdější, resp. vhodnější dobu.

Možnosti a překážky zahraničních investic v Rusku

Podle mezinárodního průzkumu společností Ernst and Young by více než dvě třetiny zahraničních investorů uvítaly stálost politického klimatu a legislativy v Ruské federaci. Považují ji jako hlavní překážku pro velké a dlouhodobé investice v zemi. Téměř 90 % investorů uvedlo, že Rusko je velice perspektivní zemí pro investování. Okolo 40 % těch, kteří již své aktivity v RF začali, by rádi své investice v zemi rozšířili i do dalších regionů. Nicméně vyčkávají na příhodnější podmínky.

Dle investorů největší potíže současnému investičnímu klimatu v Ruské federaci činí daňová politika, náročná a přebujelá byrokracie v kombinaci s neefektivní administrativou, korupcí a technickými regulacemi. Právě regulace jsou pro investory jedním z klíčových aspektů pro rozhodování se o investici v Ruské federaci.

Většina zahraničních investorů hodnotí pozitivně přístup a dostupnost federální vlády, 50 % z dotázaných uvedlo, že díky novému přístupu regionálních politiků se zlepšilo investiční klima v regionech. Jako stěžejní spatřují nutnost své osobní přítomnosti na jednáních s ruskými partnery.

Největším problémem pro investory je nekvalitní infrastruktura a nekvalifikovanost ruské pracovní síly. Zajímavé je, že i velké zahraniční společnosti mají problém motivovat své zaměstnance, většinou z managementu, aby se do Ruska na nějakou dobu přesunuli.

Znepokojení přináší i diskuze nad vládní politikou náhrady dovozu, která prozatím má značné nedostatky. Právě tento aspekt je kruciální pro rozhodnutí o investování v Ruské federaci. Většina investorů čeká na přesné kontury této politiky, které prozatím nepřichází. Mezi nejperspektivnější obory vidí zahraniční investoři strojírenství, farmaceutický průmysl a telekomunikace.

Návrhy pro zlepšení spatřují zahraniční investoři především prioritně v oblasti snížení byrokratické zátěže, eliminaci nejednotného výkladu práva, zjednodušení migrační politiky a omezení státní regulace a kontroly.

Moskva jako významný region pro zahraniční investice

Mezi nejvýznamnější lokality pro zahraniční investice v Ruské federaci patří bezpochyby Moskva, která přilákala 50,6 % z celkových přímých zahraničních investic, které byly v Ruské federaci v roce 2015 uskutečněny. Podle Centrální banky Ruské federace bylo v roce 2015 v Moskvě proinvestováno 173,6 miliard USD.

Mezi největší zahraniční investory patřily společnosti z Kypru, (41,7 mld. USD), Lucemburska (28,8 mld. USD), Nizozemska (24,2 mld. USD), Irska (20,9 mld. USD), Britských Panenských ostrovů (12,9 mld. USD), Švýcarska (7,4 mld. USD), Velké Británie (5,6 mld. USD), Německa (5,2 mld. USD), Rakouska (3,7 mld. USD) a Francie (2,7 mld. USD).

Rozložení přímých zahraničních investic podle zemí dokresluje ten fakt, že velká část ruských businessmanů investuje v Ruské federaci prostřednictvím svých společností z Kypru, Lucemburska, apod. V praxi to znamená, že cca jedna třetina zahraničních investic putuje do Ruska z tzv. daňových rájů. Tento typ investic je de facto reinvestovaným ruským kapitálem a zpravidla nepřináší nové technologie a nároky na vyšší produktivitu a efektivnost.

Mezi další perspektivní regiony pro investice se zahraničním investorům podle průzkumu Ernst and Young kromě Moskvy jeví Republika Tatarstán, Kalužská oblast a Tulská oblast.

Většina zahraničních (ale i místních) investorů je v současné době v očekávání výsledků ruských voleb, které proběhnou v září roku 2016. Rovněž investoři s napětím sledují mocensko-politické rošády na významných postech, kdy vzájemné osobní vztahy s lídry, jsou pro zahraniční investice v ruském prostředí nutností. Právě proto, je většina investorů ostražitá a vyčkává další vývoj.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek