Východní Timor: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní bilance ČR - Východní Timor (tisíc USD)

 

2009

2010

2011

2012

2013

Vývoz

0

0

104

22

108

Dovoz

3

0

0

5

22

Saldo

-3

0

104

17

86

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současnosti neexistuje dvoustranná smluvní základna.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika v letech 2009-2010 realizovala ve Východním Timoru tzv. malý lokální projekt „Podpora rozvoje infrastruktury Východního Timoru – dodávka mobilní čističky pitné vody“. Realizátorem projektu byla česká společnost GEOtest Brno, prostřednictvím své dceřiné indonéské společnosti PT. Indonesian Water Equipment Technology (PT. IWET).

Podle schváleného finančního rámce představoval celkový rozpočet projektu 868.620,- Kč, z čehož 500.000,- Kč představovaly prostředky ZRS ČR a 368.620,- Kč byla spoluúčast realizátora.

Předmětem projektu byla dodávka mobilní čističky pitné vody typu WWT-01, tj. stejného typu, který byl dodán v rámci obnovy a rekonstrukce oblastí postižených tsunamiv Acehu, a který se osvědčil kromě Indonésie i v podobně obtížných oblastech Srí Lanky nebo Mongolska.

Příjemcem projektu bylo Ministerstvo ekonomiky a rozvoje Východního Timoru, prostřednictvím své rozvojové agentury DNDR.

Během realizace projektu se realizátor i ZÚ Jakarta potýkaly s administrativními a logistickými problémy na straně příjemce, který od srpna 2009 do března 2010 nebyl schopen vytvořit podmínky pro dokončení projektu. Realizátor si rovněž stěžoval na všudypřítomnou korupci na východotimorské straně, když každý administrativní úkon byl provázen žádostmi úředníků o úplatek. K tomuto jevu docházelo i navzdory skutečnosti, že během návštěvy NMPKO H. Kmoníčka v zemi v říjnu 2009 převzal záštitu nad realizací projektu přímo ředitel kabinetu prezidenta Východního Timoru. Navzdory těmto obtížím byl projekt úspěšně dokončen a dne 15. 3.  2010 předán příjemci do užívání.

Dle informace realizátora by měl dokončený rozvojový projekt dále pokračovat z prostředků ZRS DE v rámci vzdělávacího programu „Technické aspekty dodávek pitné vody“.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: