Východní Timor: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2010

2011

2012

2013

2014

Vývoz

 41,660

53,253

 76,893

53,278

 39,065

Dovoz

298,091 

339,630

 670,121

 528,824

 553,656

Saldo

-256,431 

-286,377

-593,228 

 -475,546

 -514,594

Zdroj: UN

Zahraniční obchod země je nevyrovnaný, kde dovoz značně přesahuje vývoz. Deficit obchodní bilance je extrémní, přibližně na úrovni 10 % hrubého domácího produktu. Z teritoriálního pohledu se zahraniční obchod realizuje pouze se sousedícími zeměmi, když dvě třetiny z celkového objemu připadají na Austrálii, Japonsko a Indonésii. Jedinými vývozními komoditami jsou vanilka a káva. Dovozům dominují základní potraviny a spotřební zboží. Protože v zemi není rafinérie ropy, benzín a petrolej se musí dovážet.  USD představoval import a pouhých 10 mil. USD připadlo na export. Příjmy z prodeje ropy nejsou v zahraničně-obchodní statistice zahrnuty.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity:

  • Káva (představuje 85 % veškerého vývozu zboží bez odvětví ropy), dále santalové dřevo a mramor

Hlavní dovozní komodity:

  • Potraviny, benzín a petrolej, spotřební zboží

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: