Východní Timor: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod země je specifický a nevyrovnaný a hlavní proměnou při sledování statistik je zda jsou zahrnuty vývozy ropy. V kladném případě vykazuje zahraniční bilance výrazné přebytky. V opačném případě je tomu právě obráceně, protože země dováží prakticky veškeré zboží a produkty. Protože v zemi není rafinérie ropy, benzín a petrolej se musí dovážet. Jedinými vývozními komoditami jsou vanilka a káva.  Z teritoriálního pohledu se zahraniční obchod realizuje pouze se sousedícími zeměmi, když dvě třetiny z celkového objemu připadají na Austrálii, Japonsko a Indonésii.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obsah neuveden

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity:

  • Káva (představuje 85 % veškerého vývozu zboží mimo odvětví ropy), dále vanilka, santalové dřevo a mramor

Hlavní dovozní komodity:

  • Potraviny, benzín a petrolej, spotřební zboží

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Obsah neuveden

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Obsah neuveden

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Obsah neuveden

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: