Výdaje na výzkum a vývoj poprvé překročily 80 miliard

15. 10. 2015 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

motiv článku - Výdaje na výzkum a vývoj poprvé překročily 80 miliard Český výzkum a vývoj zaznamenal dynamický nárůst. Výdaje na tuto oblast dosáhly v loňském roce 85,1 miliard, což je meziročně o téměř 10 % víc. Intenzita výzkumu a vývoje, tj. podíl těchto výdajů na HDP, byla nad průměrem zemí EU a poprvé dosáhla hranice 2 %.

V roce 2014 vzrostly v České republice výdaje za výzkum a vývoj meziročně o 7,3 miliard korun. Z domácích veřejných zdrojů směřovalo na výzkum a vývoj 28 miliard. Stát vynaložil 2,3 % ze svého rozpočtu, resp. 0,7 % ve vztahu k HDP. Jedná se o historicky nejvyšší hodnoty.

„V letech 2011 a 2012 byly hlavním důvodem pro výrazný nárůst celkových výdajů na výzkum a vývoj především příjmy ze strukturálních fondů EU, z nichž byla budována mnohamiliardová výzkumná centra. V posledních dvou letech se k nim přidaly zdroje soukromé, a to zejména zásluhou v tuzemsku působících firem pod zahraniční kontrolou,“ uvedla Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ. V letech 2012 až 2014 se u nás evropské peníze podílely na financování výzkumu a vývoje z 15 %.

Brno, metropole české vědy

Soukromé podniky, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další subjekty spotřebovaly v posledních deseti letech za provedený výzkum a vývoj téměř 600 miliard korun. „Podniky investovaly v posledních třech letech dvakrát více finančních prostředků než vysoké školy a třikrát více než veřejné výzkumné instituce,“ sdělil Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Nejvíce peněz dávají na výzkum a vývoj podniky působící v odvětvích zpracovatelského průmyslu, především v oblasti automobilového průmyslu a ve strojírenství. Více se začíná investovat i v oblasti poskytování ICT služeb a programování, biotechnologií či nanotechnologií. Ve vládním sektoru směřují výdaje především do oblasti přírodních věd, což je doména pracovišť Akademie věd ČR. Na vysokých školách se výzkum a vývoj orientuje nejvíce na technické vědy.

Z hlediska výdajů na výzkum a vývoj si nejlépe stojí Jihomoravský kraj s více než 3,5% podílem na HDP. Žádný jiný kraj zatím nepřekročil hranici 3 %.

„O Brnu se čím dál častěji hovoří jako o metropoli české vědy. Čilý ruch probíhá v tomto městě jak ve sféře veřejného, tak soukromého výzkumu a vývoje. Celkové výdaje na výzkum a vývoj v Brně vzrostly na 15,6 miliard v loňském roce, což je jednou tolik než v roce 2010,“ řekl Marek Štampach z ČSÚ. V absolutních číslech je Praha stále dominantní, ovšem dynamika vývoje je vyšší v Jihomoravském kraji. Za posledních pět let tam investice rostly rychleji než v hlavním městě či ve středních Čechách.

Redakčně zpracovaná tisková zpráva ČSÚ

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek