Výhled stavebního sektoru GCC

25. 9. 2017

  • Země: AE - Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 21.09.2017

Stavební sektor v členských státech GCC zaznamenává v tomto roce růst. Oproti předchozímu roku je zaznamenán růst o 7 % s hodnotou kontraktů ve výši 85,6 mld. USD. Jedná se o jisté oživení po třech letech, kdy sektor díky ropné krizi zaznamenal pokles o 33 %. Aktuální výhledy od Deloitte, MMF, a Middle East Economic Digest společně potvrzují růstové tendence privátního stavebního sektoru v GCC. Jistým stálým výzvám však bude čelit, a to díky prozatím nejasným přístupům vlád k investování do veřejných projektů. Přesto jsou však vyhlídky dobré, neboť makroekonomické ukazatele tomuto nahrávají. Jde předně o růst populace v teritoriu, pokračující diverzifikaci ekonomik, nárůst pracovní síly reprezentované mladými lidmi, programy jako VIZE 2030 v Saudské Arábii, EXPO 2020 v Dubaji a silný důraz na turistický ruch.

Saudská Arábie

Aktuálně tahoune stavebního sektoru v GCC. V rámci  VIZE 2030 jsou v letošním roce očekávány až dvojnásobné investice ve stavebním sektoru. Saudská Arábie má aktuálně projekty v hodnotě 250 mld. USD. Klíčovým faktorem k posílení v tomto roce byl v Saudské Arábii vznik Národního centra pro privatizaci v březnu. Toto centrum je zodpovědné za přípravy všech tzv. PPP (Public-Private-Partnership) projektů. Každé ministerstvo vytváří vlastní odborné týmy, které mají ve vlastní agendě na tyto projekty dohlížet a alokovat finance. Již čtyři PPP letištní projekty byly oznámeny v městech Yanbu, Tif, Quassim a Hail, jako součást privatizace všech letišť do roku 2020. Nové stavební projekty byly také oznámeny pro zásobování vodou.

Ovšem je to sektor hotelnictví, který momentálně dominuje stavebnímu sektoru. 40 145 hotelových pokojů je aktuálně v 95 projektech. K porovnání, v SAE se jedná o 32 604 pokojů v 116 projektech a v Kataru o 9 147 pokojů ve 37 projektech. Dohromady projekty hotelových pokojů v Saudské Arábii a SAE představují čtvrtinu všech 159 000 hotelových pokojů v 581 hotelových projektech na Blízkém Východě.

SAE
Kombinovaná hodnota aktuálních 7488 stavebních projektů v Dubaji představuje sumu 228 mld. USD, jen do poloviny roku 2017. Stavby budov představují v Dubaji 82% veškeré stavební činnosti a podílí se na celkové sumě 44 %. Jde o veškeré projekty komerční a rezidenční výstavby, nikoliv však o školy, nemocnice a maloobchod. Ty jsou povětšinou ve fázích návrhů, tendrů, staveb nebo jsou pozastaveny. 5 276 projektů v hodnotě 99,4 mld. USD jsou ve stádiu výstavby nebo tendrovány. Z celkového počtu 7 488 projektů je 1 378 v hodnotě 89,9 mld. USD pozastaveno.
Termín dokončení většiny projektů je očekáván k říjnu 2020, před začátkem EXPO. Značná část těchto projektů je s EXPO také přímo spojena, buď přímo, či nepřímo. 3 mld. USD za stavební projekty bude rozděleno v tendrech v souvislosti s EXPO 2020 ještě letos, z toho má připadnout 40 mil. USD malým a středním firmám. V hlavním městě SAE, Abu Dhabi, společnost Musanada sdělila, že projekty jsou v běhu dle plány, jedná se o 4 projekty infrastruktury v lokalitě Mohammad Bin Zayed City, ve snaze o dosažení plánu města Abu Dhabi o zajištění udržitelného rozvoje města jako takového se svou infrastrukturou a zázemím pro obyvatelstvo. S očekávaným dokončením v březnu 2018, lokalita nacházející se 20km jižně od letiště v Abu Dhabi bude složena z 517 obytných parcel, 4 mešit, tří škol a 28 společenských a sportovních zázemí.

Kuvajt
Stavební sektor v roce 2017 vykazuje růst a mělo by tomu tak být dle očekávání až do roku 2021. Táhne jej předně záměr vlády o posílení dopravní infrastruktury, energetických projektů a projektů bydlení. Vláda ve svém pětiletém plánu (2015 – 2020) hodlá utratit 117 mld. USD při stavbě silnic, železnic, letiště a rozvodů vody. Významnou roli i zde sehrají tzv. PPP projekty. Asi 47 mld. USD bude proinvestováno při výstavbě Mutlah Residential City, Al Subiyah Residential City a dalších, do roku 2020. Do roku 2020 tak má být zastavěno 227 000m2 rezidenční a komerční výstavbou, spolu s parky a veřejnými prostranstvími. 25 % dostupné stavební plochy již bylo prodáno. Vláda má také v úmyslu podpořit posílení svého rafinérského průmyslu, v rámci projektu PPP má vzniknout nová rafinerie Al Zour do roku 2020.

Bahrajn
Také v Bahrajnu má stavební sektor vysoká očekávání. Agentura Forbes vydala zpráu, ve které upozorňuje na významný růst stavební činnosti v maloobchodě a posilování ubytovacích kapacit. Předně v lokalitě Jufair má být v letech 2017 a 2018 dokončeno hned několik výškových budov. Dále se zmiňuje minimálně 15 čtyř a pětihvězdičkových hotelů, plážových resortů, které budou v horizontu pěti let dokončeny. Odhadovaná investice činí 10 mld. USD

Omán
I Omán je svědkem stále rostoucích stavebních aktivit. Stavební sektor je největším zaměstnavatelem, poskytující 39% všech pracovních příležitostí pro zahraniční pracovníky a 25 % pro domácí. Stavební sektor bude ještě posílen možností 100% vlastnictví zahraničními subjekty. Dle plánu pro roky 2016 – 2020, vláda každoročně uvolní minimálně 4,3 mld. USD na různé stavební projekty. Nyní se jedná např. o projekt nábřežní komplex v Port Sultan Qaboos, nový terminál pro mezinárodní lety na letišti v Muscatu a národní železniční síť. V maloobchodě, vůdčím projektem je nákupní centrum „Mall of Oman“. Dokončen má být v roce 2020 s prodejní plochou 137 000 m2. Kontraktorem je společnost Majdi Al Futtaim, hodnota projektu je 714 mil. USD. Bude se jednat o největší nákupní centrum v zemi, s 350 obchody a chybět nebude ani „Snow Park“, obdoba „Ski Dubai“ v „Mall of the Emirates“. Omán také investuje do projektů infrastruktury, posílení silniční sítě a nových mostů.

Katar
Přes značně pozitivní vyhlídky stavebního sektoru v GCC, Katar prožívá krizi, způsobenou předně obchodním embargem, které na něj uvalila zejména Saudská Arábie, SAE, Bahrajn a další. Katar bude v roce 2022 hostit Mistroství světa ve fotbale, za tím účelem je předpokládáno utratit až 220 mld. USD za projekty infrastruktury, nových stadionů a řady dalších, jako hotelů atd. Nicméně, dle některých pozorovatelů tato krize do jisté míry katarský stavební sektor posiluje, neboť jej nutí hledat úspory a nové obchodní cesty. Stavební materiál je tak nyní předně dovážen z Ománu námořní cestou. To je největší rozdíl díky obchodnímu embargu, kdy před jeho vyhlášením drtivá většina stavebního materiály byla dovážena pozemní cestou přes Saudskou Arábii, což teď není možné. Také nové přímé obchodní linky s Indií byly zavedeny a i díky těmto opatřením se jeví katarský stavební sektor jako schopní tuto krizi do jejího vyřešení přestát.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: Technical Review Middle East Magazine

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: