Výhledy belgické ekonomiky pro rok 2017

2. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Výhledy belgické ekonomiky pro rok 2017 Celkové vyhlídky belgické ekonomiky pro rok 2017 jsou poměrně pozitivní. Růst HDP se dle odhadů Fédération des entreprises de Belgique může vyšplhat až na 1,8%. Rok 2017 by tedy měl znamenat návrat stálého růstu belgické ekonomiky, který byl poškozen mimo jiné teroristickými útoky z března roku 2016. O tomto vývoji svědčí také plánované navýšení aktivit 44% podnikatelských sektorů během následujících šesti měsíců.

V oblasti nezaměstnanosti je i přes značnou restrukturalizaci vidět zřetelný trend vytváření nových pracovních míst (v roce 2016 celkem 55 tisíc míst), což by mělo vést k poklesu nezaměstnanosti na 7,6 %. V roce 2017 se očekává také nárůst investic u celkem 25 % podnikatelských sektorů, zvláštní zájem jeví investoři zejména o inovace. Belgický export a import by měl dle prognóz vykazovat mírný nárůst ve výši 4,1 %.

Podle optimistických prognóz Fédération des entreprises de Belgique (FEB) se bude růst HDPv roce 2017 pohybovat mezi 1,7 % až 1,8 %. Odhad ekonomického růstu vyplývající z odhadů FEB tak jasně převyšuje ostatní prognózy Národní belgické banky (1,4 %), Evropské komise (1,3 %) i OECD (1,3 %). Rok 2017 by tak měl znamenat návrat stálého růstu belgické ekonomiky a překonání šoku, který postihl ekonomický vývoj po teroristických útocích z března roku 2016. Důsledkem atentátů došlo ke snížení ekonomického růstu o 0,5 % a ke ztrátě 10 tis. pracovních míst.

Nicméně tyto důsledky již belgická ekonomika, zdá se, vstřebala a měla by se tak v roce 2017 vrátit do normálu poté, co dva roky zaostávala za průměrem eurozóny. Z hlediska jednotlivých podnikatelských sektorů plánuje podle FEB navýšení svých aktivit zhruba každý druhý sektor (44 %) během následujících šesti měsíců, jediné sektory s méně pozitivními vyhlídkami jsou textilní  a strojírenský. Dle zástupce FEB Pietera Timmermanse se tak dostavily pozitivní výsledky vládní politiky posilující konkurenceschopnost Belgie a dohody o snížení platů z ledna roku 2015. V následujících letech 2018–2019 by mělo HDP opět vzrůst na 1,6 % v roce 2018 a 1,5 % v roce 2019.

V roce 2016 byl v Belgii zaznamenán expanzivní nárůst pracovních míst – bylo jich vytvořeno celkem 55 000. V rámci privátního sektoru lze vnímat tendenci pokračovat v tomto trendu. Pozitivní výsledky jsou očekávány v případě míry nezaměstnanosti, jež by měla do roku 2019 klesnout na 7,6 %. Navzdory masivním restrukturalizacím v roce 2016, které se jmenovitě týkaly například banky ING či firmy Caterpillar, zažívá zaměstnanost pozitivní vývoj.

Inflace, která byla v roce 2016 částečně pod vlivem zvýšení nepřímých daní, činila 1,8 %. Pro období 2017–2019 se předpokládá nárůst na 2 %. Zahraniční obchod, resp. export, který v posledních letech zaznamenával pokles (5,1 % za rok 2014;  4,3 % za rok 2015 a 4,0 % za rok 2016), by měl dle prognóz v roce 2017 vykazovat slabší růst 4,1 %.

Vývoj exportní křivky bude záviset v mnohém na situaci v mezinárodním prostředí, zvláště ve spojitosti s plánovaným odchodem Velké Británie z EU. V ohrožení je export textilního a potravinářského sektoru, jež se tradičně řadí mezi významné exportní odvětví do Velké Británie. Import měl sice v minulých letech klesající tendenci (5,9 % za rok 2014; 4,3 % za rok 2015; 3,0 % za rok 2016), nicméně v roce 2017 se očekává nárůst na 4,1 %.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie). Autorky: Tamara Katuščák, zástupce velvyslance a stážistky Kristiána Černá, Kamila Repaňová a Markéta Kubová.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek