Výlov a dovoz ryb z Peru do ČR

9. 10. 2017

  • Země zadání: Rusko
  • Země určení: Estonsko
  • Datum publikování: 09.10.2017
Průmyslové obory:
  • Potravinářský průmysl

Popis investiční příležitosti:

Investiční projekt je dle nabízejícího zajímavý jak rychlou finanční návratností, tak i z hlediska dalšího rozvoje rybího trhu v ČR. V projektní dokumentaci je počítáno s příjmy 75 000 000 $ před odečtením daně z příjmů ve 4. roce investice, při počáteční výši investice 3 000 000 $ (viz. příloha). Dle informací poskytnutých ze strany nabízejícího investiční příležitosti je v ČR konzumace ryb na třetinové úrovni oproti Německu či Rusku a je zde tedy spatřován prostor pro další růst rybího trhu.
Projekt plánuje vytvořit společnost, která by již od stádia výlovu splňovala české hygienické normy a bylo by tak možné ryby dodávat ve velkých objemech např. do školních jídelen.
Při zájmu českého investora nabízí partner osobní schůzku na území moskevské oblasti nebo doplňující informace přes telefon.

Popis investiční příležitosti v cizím jazyce:

Предлагаю рассмотреть инвестиционный проект по организации добычи морской рыбы для Чехии в экологически чистой зоне мирового океана.
Квота на вылов имеется .
Существо проекта раскрыто в приложенных файлах в русском и английском вариантах . Подробная схема расчетов на 1 траулер, заложенных в экономическое обоснование инвестиций, приведена в "Приложении к проекту"

При необходимости готов встретиться с заинтересованными представителями на территории Москвы и Московской области, или дать пояснения к проекту по телефону.

Проект интересен как своими финансовыми показателями - в реалистическом сценарии инвестиции в 3 000 000 $ на 4-й год работы могут дать 75 000 000 $ чистого дохода до уплаты налога на прибыль - так и определенным социальным заказом, имеющимся, по нашей информации, в Чехии .

Насколько нам известно из http://aroundprague.cz/news/obshhestvennost/chexi-edyat-slishkom-malo-ryibyi-i-bobovyix потребление рыбы в Чехии примерно в 2-3 раза ниже , чем в Германии или даже России,

Увеличение потребления рыбы положительно сказывается на здоровье населения.

Развитие предлагаемого рыболовецкого проекта позволит создать производство, подконтрольное чешским санитарным службам с начальной стадии - стадии лова, что позволит, например, обеспечить рыбной продукцией гарантированного качества детские , школьные и лечебные учреждения при минимуме посредников, то есть по разумным и контролируемым ценам.
Транспортная составляющая в себестоимости невелика.
Если проект физически замкнется инвесторами в Перу, а экспортироваться будет только прибыль , то нас это тоже вполне устроит.

Kontaktní informace:

  • Název firmy: WorldFish Holding LLC
  • Kontaktní osoba: Zheleznyak Alexander Henrykhovich
  • Mobil: +7 926 390 77 35
  • E-mail: igrok50@yandex.ru

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: