„Vyprodaná“ konference 4.0 v Brně

30. 1. 2018 | Zdroj: Enterprise Europe Network ČR

Konferenční sál hotelu International Brno praskal 23. ledna 2018 ve švech. Přes 220 účastníků konference BRNO INDUSTRY 4.0 si přišlo poslechnout odborné přednášky a ukázky z praxe, týkající se digitalizace a automatizace výrobních procesů. Organizátorem konference byla Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s klastrem INDUSTRY CLUSTER 4.0.

Mimořádný zájem o účast na 2. ročníku mezinárodní konference BRNO INDUSTRY 4.0 pořádané v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network potvrdil aktuálnost tématu inovací ve výrobě. Automatizace, robotizace, digitalizace, cloud, datová intergrace, optimalizace. Všechny tyto termíny byly v průběhu konference často zmiňovány a skloňovány.

A že nejde o pouhá slova, ale možnou realitu představila především série přednášek, představující kuřimskou „Výrobní buňku 4.0“ a technologie v ní implementované. Velmi inspirativní byla přednáška Dr. Stettera z mnichovské technologické firmy ITQ GmbH, která akcentovala klíčovou věc pro úspěšnou cestu k chytré výrobě, a tou je vzdělávání a motivace technicky zaměřené mládeže.

Velkou přidanou hodnotou akce byla i přítomnost rakouských firem, se kterými bylo možné prostřednictvím B2B schůzekdiskutovat možnosti technologické či obchodní spolupráce. Rakouský pohled na problematiku tzv. Průmyslu 4.0 nechyběl ani v odborné části, který reprezentoval pan Roland Sommer, ředitel rakouské platformy pro chytrou výrobu.

Rozptýlit obavu z nahrazování lidské práce roboty se pokusila přednáška Pavla Bezuckého ze společnosti Universal Robots, která se zaměřuje na kolaborativní robotiku. Odbornou část programu zakončila prezentace prof. Václavka, který pohovořil o plánech a možnostech výzkumné a vývojové spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně.

Závěrečná část konference patřila předem smluveným B2B schůzkám mezi účastníky akce. Těchto jednání se uskutečnilo více než 50 a dle prvních reakcí účastníků přinesly zajímavé kontakty a informace pro novou spolupráci v oblasti technologií pro chytrou výrobu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek