Výroční zasedání Czech Business Council Dubai

20. 4. 2017

  • Země: AE - Spojené arabské emiráty
  • Datum zveřejnění: 20.04.2017

CBC-150.jpgCzech Business Council Dubai slaví druhé výročí od svého založení. Udělení licence ke své činnosti získal v roce 2015, obdržel registraci u Chamber Dubai a tím získal svojí právní subjektivitu jako další z dnešních 46 národních Business Council registrovaných pod dubajskou obchodní komorou. CBC je platforma sdružení českých subjektů působících či vstupujících na místní trh. Jeho Cílem je vytváření výhodných podmínek pro své členy k vyměňování informací o situaci na trhu v SAE, včetně vytváření obchodních příležitostí a získávání dalších informací z oblasti místních právních norem a důležitých vazeb poskytovaných dubajskou obchodní komorou.

U této významné příležitosti dne 10.4.2017 připravilo představenstvo Czech Business Council za podpory zastupitelského úřadu v Abu Dhabi a zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji výroční zasedání svých členů a významných hostů. Setkání se zúčastnilo 80 zástupců členských firem.

Program zahájil president CBC Pavel Foubík, kdy ve svém vystoupení shrnul dosavadní bohatou činnost a připomněl významná setkání a akce, které byly připraveny při významných návštěvách z České Republiky. Poděkoval přítomným za dosavadní spolupráci a připomněl, že z původního počtu 36 zakládajících firem Czech Business Council sdružuje cca 150 členů. Dále připomněl, že nedílnou součástí náplně činnosti je významná spolupráce s českou agenturou CzechTrade, která byla zahájena podpisem memoranda o spolupráci, za podpory Ministeratva průmyslu a obchodu ČR. Vznikem tohoto dokumentu se obě strany zavázaly vzájemně si pomáhat při vytváření obchodních podmínek pro podporu českého exportu do SAE.

Český velvyslanec Alexandr Sporýš ve svém vystoupení vyzdvihl přínos činnosti CBC včetně úzké spolupráce s ekonomickým úsekem zastupitelského úřadu v Abu Dhabi. Popřál přítomným mnoho obchodních úspěchů a potvrdil plnou podporu ZÚ.

Ředitel zahraniční kanceláři CzechTrade v Dubaji Michal Nedělka informoval přítomné o službách, které v SAE a navazujících teritoriích CzechTrade nabízí. Zdůraznil také možnosti, které jsou dále nabízeny při prezentaci čs firem v rámci připravovaných účastí na veletržních akcích, kde společnost CzechTrade bude organizovat své vlastní expozice.

CBC_2-150.jpgV rámci dalšího programu byl připraven seminář k otázkám obchodních a ekonomických záležitostí v SAE. Renomovaná místní právní kancelář společně se zástupcem Emirates NBD prezentovali novinky se zavedením DPH od počátku příštího roku a dále změny zákona o bankrotu včetně navazujících informací důležitých pro české firmy působících na místním trhu.

Závěrem byla prezentována průběžná informace týkající se možností pro zapojení českých firem do zveřejňovaných projektů do infrastruktury připravovaného EXPO 2020 v Dubaji.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: