Výsledky ekonomické diplomacie v roce 2014 a výhled na rok 2015

23. 10. 2014 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Výsledky ekonomické diplomacie v roce 2014 a výhled na rok 2015 Dne 26. června 2014 byla podepsána nová Rámcová dohoda mezi MZV a MPO o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie ČR. Jejím cílem je především vyřešit roztříštěnost podpory exportu a praktické asistence pro české firmy při vstupu na zahraniční trhy, nesrozumitelnost a nejasnost v tom, kdo jaké služby poskytuje, a absenci společné služby zastupitelských úřadů a zahraničních kanceláří CzechTrade.

Aktuální stav plnění úkolů vycházejících z nové dohody

Společná nabídka služeb pro exportéry

U příležitosti konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně byl dne 30. října 2014 představen nový společný Katalog služeb exportérům obsahující nabídku služeb, jež jsou poskytovány v rámci Klientského centra a jednotné zahraniční sítě. Jeho součástí jsou společné služby zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade, dnes dostupné ve více než 90 zemích světa prostřednictvím více než 150 úřadů (kanceláře CzechTrade + zastupitelské úřady a generální konzuláty).

Distribuce služeb státu exportérům je rozdělena dle dohodnutého klíče. Základní okruh B2B služeb je obsluhován zahraničními kancelářemi agentury CzechTrade. V zemích, kde není kancelář CzechTrade, jsou základní služby vyřizovány zastupitelskými úřady ČR. Tento základní okruh služeb, jako např. zprostředkování kontaktů na zahraniční partnery či doporučení, jak vést obchodní jednání na daném trhu, je nabízen zdarma. Odborné B2B služby typu cílený průzkumu trhu, zjištění bonity zahraničních obchodních partnerů, organizace obchodních jednání či analýza teritoria, jsou nabízeny zahraničními kancelářemi CzechTrade a jsou zpoplatněny. Rozsáhlá nabídka služeb státu také zahrnuje asistenci a podporu při jednáních s oficiálními institucemi a státními podniky (B2G, G2G) v zahraniční. Služby tohoto typu jsou zajištěny zastupitelskými úřady v zahraničí ve spolupráci s MZV a MPO.

Podařilo se odstranit roztříštěnost podpory exportu v oblasti asistence pro české firmy při vstupu na zahraniční trhy. Hlavním cílem je, aby byl systém srozumitelný a využitelný ze strany firem.

Klientské centrum pro export

Od 1. 10. 2014 byl zahájen provoz Klientského centra pro české exportéry. Jedná se o jedno kontaktní místo pro české podnikatele, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy. Klientské centrum se nachází v sídle agentury CzechTrade, kde nově působí také specialisté z MZV. Klientské centrum je rozcestníkem pro služby zastupitelských úřadů ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade. Je schopné asistovat jak malým a středním podnikům, tak velkým společnostem se zakázkami většího rozsahu či tendry státních institucí. Poprvé v historii existuje jednotný systém s jedním vstupem ke službám státu v zahraničí.

Společné vzdělávání ekonomických diplomatů

Od podzimu 2014 je připraveno společné vzdělávání pracovníků MZV, MPO a CzechTrade pověřených ekonomickou agendou. Jedná se o jednotnou přípravu pracovníků prostřednictvím společného programu organizovaného Diplomatickou akademií MZV ve spolupráci s Exportní akademií CzechTrade. Cílem je vytvoření jednotného vzdělávacího programu využívajícího synergického efektu vzdělávání na obou institucích, a to při respektování systémů vzdělávání každého z rezortů. Program mj. zahrnuje i minimální diplomatické vzdělání, předvýjezdovou přípravu a exportní a ekonomické semináře. Dochází také k dalšímu rozšíření stávající spolupráce s podnikatelskými svazy a posilování ekonomických prvků vzdělávání. Důraz je kladen na kompetence, serióznost a profesionalitu českých diplomatů, kteří by měli schopni poskytovat profesionální asistenci českým firmám na zahraničních trzích.

Mapa globálních oborových příležitostí

Byl připraven seznam sektorových priorit, které napomůžou exportérům identifikovat a včas uchopit sektory s vysokým růstovým potenciálem v jednotlivých zemích. Prezentace její první verze proběhla na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. V současné době probíhá spolupráce se zástupci podnikatelského sektoru na jejím postupném doplňování tak, aby výsledný dokument byl co nejvíce využitelný jak pro marketingové aktivity státu, tak pro samotné exportéry. Sektorový přístup by se měl odrazit v aktualizované Exportní strategii ČR, kterou připravuje MPO v úzké spolupráci s MZV. Přehled oborových příležitostí by měl být k dispozici také interaktivně na webovém rozhraní, a to dle plánu počátkem roku 2015. Informace o jednotlivých perspektivních oborech budou pravidelně aktualizovány.

Rozvoj sítě ZÚ v zahraničí

MZV během posledních 12 měsíců implementovalo rozhodnutí o otevření nových ZÚ v těchto zemích: Kolumbie, Keňa, Senegal, Barma a otevření GK Erbíl (v regionu iráckého Kurdistánu). Jedním z hlavních motivů pro jejich zřízení je snaha rozšířit ekonomickou diplomacii MZV do nových oblastí a zlepšit možnost přístupu občanů těchto zemí cestovat do ČR (mj. za účelem obchodu). Do těchto zemí je také připravována řada cest ministra nebo náměstků s cílem podpořit aktivit českých vývozců.

Výhled nových úkolů na rok 2015

Měření efektivity ekonomické diplomacie

Cílem MZV je nadále zlepšovat efektivitu projektů ekonomické diplomacie. Projekty budou lépe zacíleny na sektorové priority a aktuální příležitosti pro české firmy v zahraničí. Důraz je kladen na jedinečnost projektů, exportní kompetence ČR a přidanou hodnotu pro podnikatele. Probíhá úzká spolupráce s podnikatelskými svazy a dalšími relevantními partnery. Nově je kladen větší důraz na zpětnou vazbu firem a partnerů pro získání podmětů pro další vylepšování projektů.

Hodnocení efektivity činností zastupitelských úřadů ČR v zahraniční

Od ledna 2015 plánuje MZV vytvořit nový systém hodnocení činnosti zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Do tohoto hodnocení budou zapojeni i zástupci podnikatelů. Základem hodnocení bude počet firem, které využily služeb zastupitelských úřadů a jejich spokojenost s nabízenou službou. Dále se bude sledovat nárůst exportu klientů v teritoriu, ve kterém využili služeb zastupitelského úřadu.

Příloha ke stažení:

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek