Výsledky Hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích

30. 10. 2015 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Výsledky Hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích pro rok 2015 ukazuje, že 61 % spotřebitelů důvěřuje online nákupům z e-shopů, které jsou provozovány podnikateli pocházejících ze stejné země. Pouze 38 % spotřebitelů důvěřuje nákupům v e-shopech z jiné země. Čeští spotřebitelé znají svá práva nejlépe.

Výsledky letošní (2015) Hodnotící zprávy o fungování spotřebitelských trhů, která se zaměřovala na otázky jednotného digitálního trhu, ukazují, že nedostatek důvěry v online nakupování, územní omezení a cenová diskriminace stále představují bariéry pro přeshraniční elektronický obchod.

Komise proto v rámci své strategie vytvoření jednotného digitálního trhu plánuje předložit do konce tohoto roku návrh nových pravidel, které zjednoduší online nakupování, nevyjímaje i jeho přeshraniční stránku, a ulehčí také přístup k digitálnímu obsahu a službám.

Z Hodnotící zprávy vyplývá pro evropský spotřebitelský trh několik následujících závěrů:

Spotřebitelé, kteří nakupují přeshraničně, stále čelí vícerým problémům, zejména pokud jde o doručování a bezvadnost zakoupeného zboží. Spotřebitelé musí i nadále při přeshraničních nákupech čelit omezením a cenové diskriminaci z důvodu místa jejich bydliště.

Ukázalo se, že je nezbytné zorganizovat další akce zaměřené na zvyšování povědomí o spotřebitelských právech. Informovanost o klíčových spotřebitelských právech, které garantuje evropská legislativa, je u spotřebitelů a zároveň i u podnikatelů obecně žalostně nízká. Pouze 9 % evropských spotřebitelů umělo správně odpovědět na otázky týkající se jejich práv. Nejnižší úroveň vědomostí byla prokázána u kategorie mladých lidí.

Rozvoj mimosoudního řešení spotřebitelských sporů slibuje účinnější odškodňování spotřebitelů. Čtvrtina všech evropských spotřebitelů, kteří narazili na problém týkající se jejich spotřebitelské smlouvy, se nedomáhala svých práv. Většinu spotřebitelů, kteří pro vymožení svých práv nepodnikli žádné kroky, odrazovala k aktivnímu přístupu zejména nízká pravděpodobnost úspěchu, nedostatek informací, či délka procesu. Spokojenost s řešením spotřebitelských sporů je vysoká v případech, kdy si spotřebitelé stěžovali u subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Důvěra v bezpečnost výrobků je relativně vysoká, 69 % všech evropských spotřebitelů považuje většinu výrobků nepotravinářského charakteru na evropském trhu za bezpečné. U podnikatelů je důvěra v bezpečnost výrobků vyšší, až 75 %.

Několik konkrétních závěrů vyplynulo i pro Českou republiku:

Čeští spotřebitelé znovu prokázali nejlepší vědomosti ohledně svých spotřebitelských práv. Průměrně až 56 % českých spotřebitelů správně uvedlo, že v případě obdržení neobjednaného zboží nemusí za tento výrobek platit ani ho nemusí vracet; správně určilo, že při uplatnění odpovědnosti za vady výrobků mají právo na bezplatnou opravu nebo dodání nové věci; a že při nákupu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku mohou do 14 dnů od převzetí zboží od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a mají i nárok na vrácení peněz.

Naopak, vědomosti českých podnikatelů ohledně svých zákonných povinností vůči spotřebitelům jsou relativně slabé. Průměrně 49 % podnikatelů odpovědělo na pět položených otázek správně. Nejvíce českých podnikatelů (76 %) správně odpovědělo, že není zakázáno nabízet výrobky pro děti prostřednictvím přímého cílení reklamy na rodiče. Nejméně podnikatelů vědělo, že reklama na nízké ceny zboží při nedostatečném zajištění zásob je zakázaná.

Zatímco v rámci EU–28 průměrně 8 % podnikatelů výslovně uvádí, že nejsou ochotní podílet se na mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, v České republice je stejného názoru až 17 % podnikatelů.

V rámci EU–28 si spotřebitelé, kteří nakupují na internetu častěji, před nákupem zboží online toto zboží raději prohlédnou také v kamenné prodejně, na rozdíl od těch spotřebitelů, kteří na internetu nakupují méně často. Až pro 54 % českých spotřebitelů je důležité, aby měl online prodejce také svou kamennou prodejnu.

Evropští spotřebitelé přiznali, že poslední online nákup jim trval průměrně 3 hodiny. Spotřebitelům v náročné finanční situaci zabere nakupování online více času, a to z důvodu hledání nejlepší ceny zboží. Spotřebitelům ze severních zemí, trvá online nákup v průměru méně, než je evropský standard, a naopak spotřebitelům pocházejících ze zemí, které se k EU připojily až po roce 2004, trvá nákup nejdéle, v České republice průměrně až 6,1 hodiny.

Pokud jde o vědomosti spotřebitelů o jejich právech při nákupech online, v rámci EU–28 odpovědělo pouze 55 % evropských spotřebitelů správně, že v takovém případě mají právo na rozmyšlenou a vrácení zboží do 14 dnů od jeho doručení, a to i bez udání důvodu. Překvapivě až 72 % českých spotřebitelů odpověděla na tuto otázku správně a ve vědomostech ohledně spotřebitelských práv při online nákupech jim patří napříč celou EU první místo.

Úplné znění Hodnotící zprávy

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek