Vyšší minimální mzda v Německu. Na co se připravit?

28. 1. 2015 | Zdroj: Česko-německá obchodní a průmyslová komora

motiv článku - Vyšší minimální mzda v Německu. Na co se připravit? Zákon o mininimální mzdě, který vstoupil v platnost v Německu 1. ledna 2015, přináší pro firmy z České republiky, jež zaměstnávají pracovníky v Německu, celou řadu změn. K nim patří především ohlašovací, evidenční a archivační povinnosti zaměstnavatele, u kterých musí být dokumenty k dispozici v německém jazyce

Firmy zaměstnávající pracovníky v Německu musí počítat se zvýšenými náklady a administrativní zátěží. Při nedodržení těchto povinností hrozí firmám pokuta až do výše 30 000 EUR, v případě nevyplácení německé minimální mzdy 8,50 EUR za hodinu je to až 500 000 EUR.

Oblast působnosti německého zákona o minimální mzdě je velmi široká a zahrnuje také zaměstnance, jež vykonávají svoji činnost na území Německa pouze dočasně. Dotčeny jsou zejména dopravní společnosti, které do Německa jezdí, nebo územím Německa jenom projíždějí. „ČNOPK považuje německý zákon o minimální mzdě se všemi administrativními a finančními dopady na zahraniční podniky za problematický. České dopravní a logistické odvětví roste právě také díky zeměpisné blízkosti k Německu. Nová opatření proto rozhodně nejsou dobrou zprávou pro česko-německé hospodářství,“ prohlásil Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK. Zákon se ale týká i ostatních firem v ČR, jejichž zaměstnanci budou plnit své pracovní povinnosti na území Německa například v rámci služební cesty.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) shrnula to nejdůležitější ve volně dostupné informační brožuře, kterou zpracovala společně s advokátní kanceláří Dvořák, Hager & Partners, a je volně dostupná na stránkách BusinessInfo.cz.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek