Výstavba silniční infrastruktury nabírá další zpoždění, varují podnikatelé

21. 9. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky (KZPS ČR) upozornila během jednání tripartity na výrazné snížení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, které ohrožuje kontinuální výstavbu klíčových dopravních staveb.

Oblast stavebnictví je také podstatnou součástí Akčního plánu vlády na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. V rámci přehledu investorské přípravy staveb, jejichž realizace by měla být zahájena v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují tři sta milionů korun, dospěla KSPZ k závěru, že současná situace v dopravním stavitelství je i nadále „velmi špatná“. Po loňském meziročním poklesu o čtrnáct procent pokračuje podobný trend i letos, kdy za prvních sedm měsíců letošního roku pokles dosáhl devíti procent.

Za problém považuje KSPZ i navrhované snížení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který pro příští rok počítá s úbytkem 25 miliard korun oproti loni uvedenému předpokladu. „Tímto návrhem rozpočtu není zabezpečena kontinuální příprava staveb dopravní infrastruktury a podle sdělení Státního fondu dopravní infrastruktury dojde k přerušení výběrových řízení, nepodepsání smluv s vítězi tendrů a nezahájení staveb,“ varuje prezident KZPS ČR Jan Wiesner.

Devatenáct z 21 staveb čekají překážky

Negativně vnímá Wiesner i tripartitě předložený přehled dopravních staveb platný k letošnímu 11. září. Podle něj mělo být ještě letos zahájeno 21 staveb silniční infrastruktury. „Z předložené zprávy lze vyčíst, že u devatenácti staveb z 21 prezentovaných existují překážky, které podle našeho názoru zabrání zahájení stavby v letošním roce,“ upozorňuje Wiesner.

Za hlavní překážky pro včasné dokončení potřebné dopravní infrastruktury označuje prezident KZPS ČR nedokončení procesu vyvlastnění pozemků, zdržení rozhodnutí v rozkladové komisi, nepravomocné územní rozhodnutí nebo stavební povolení, neukončené výběrové řízení na zhotovitele, nezpracovanou dokumentaci, podané rozklady proti jednotlivým rozhodnutím, probíhající soudy o církevní restituce nebo další žaloby, chybějící souhlas památkářů nebo ekologů a podané obstrukce ze strany vlastníků dotčených nemovitostí.

Letos bude zahájeno jen minimum prioritních staveb

Pravidelná aktualizace seznamu prioritních staveb je také jedním z úkolů Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. Podle názoru KZPS ČR je ale plnění stanovených dílčích termínů a termínů zahájení staveb neustále odsouváno. „Problémy nastávají zejména v oblasti majetkoprávní přípravy staveb a výrazně negativní dopady mají i vstupy od tzv. dotčené veřejnosti. V letošním roce tak zřejmě bude zahájen pouze minimální počet prioritních staveb,“ vyjmenovává Wiesner. Upozorňuje také na rostoucí administrativní náročnost investorské přípravy staveb.

Problém vnímá KZPS ČR i v oblasti oprav a výstavby silnic II. a III. třídy, jejichž aktuální postup nelze podle Wiesnera ani vyhodnotit. „Termíny investorské přípravy staveb nejsou plněny a systémové řešení spočívající pravděpodobně v novém zákoně o liniových stavbách nebo přímo stavebním zákoně zatím nebylo schváleno,“ doplňuje Wiesner.

Schválená novela stavebního zákona navíc podle něj neřeší problematiku významných liniových staveb, ať už dopravních a infrastrukturních. „Nebylo tak splněno programové prohlášení vlády a nadále se prohlubuje nekonkurenceschopná pozice České republiky, které aktuálně patří 135. místo na světě v délce povolení stavby,“ vysvětluje Wiesner, podle něhož je nutná rekodifikace stavební legislativy včetně změny kompetenčního zákona.

Stavebnictví 4.0 musí MPO přepracovat

Oblast stavebnictví je také nedílnou a významnou součástí Akčního plánu pro společnost 4.0, který se v mnohých bodech shoduje i s úkoly stanovenými ve zmiňovaném Akčním plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. KZPS ČR proto vládě doporučila, aby jimi stanovené úkoly sloučila do jednoho akčního plánu, který by byl přehlednější a lépe kontrolovatelný.

Stavebnictví 4.0 je klíčovou součástí budování Společnosti 4.0, i když potřebné oblasti digitalizace a využívání informačních technologií se zatím ve stavebnictví rozvíjí pomaleji. Základem při digitalizaci stavebnictví je metoda BIM informačního modelování staveb a její zavádění úzce souvisí s pozitivním vlivem na růst ekonomiky a konkurenceschopnosti České republiky. Nedílnou součástí tohoto procesu je i digitalizace stavebnictví včetně projektování, povolovacích procesů, samotné realizace a užívání staveb.

Příslušný materiál byl připraven pro jednání vlády, jejíž zasedání proběhlo 11. září. Vláda ale předložený materiál neschválila a uložila ministerstvu průmyslu a obchodu jej po přepracování předložit vládě opět do dvou týdnů. Podle názoru KZPS ČR ale připomínky některých členů vlády vyplývaly především z neznalosti problematiky. „Připomínky všech rezortů byly v rámci mezirezortního připomínkového řízení vyřízeny kladně a zůstala nedořešena pouze připomínka ministerstva financí k financování celé koncepce. Každopádně pro celou stavařskou veřejnost je postoj české vlády k této problematice velkým zklamáním,“ deklaruje Wiesner.

Redakčně upravená zpráva KSPZ 

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek