Vytvoření Platformy českých podniků v Indii

24. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Vytvoření Platformy českých podniků v Indii Dne 20. května 2016 byla v Dillí vytvořena Platforma českých podniků (Češi v Indii), Czech Business Platform (Czechs in India). Platforma, která byla zřízena za podpory velvyslanectví České republiky v Dillí, si klade za cíl vytvořit hodnotu pro firmy se sídlem v České republice prostřednictvím synergií vyplývajících z jejich neformálního sdružení.

Posláním Platformy je sloužit jako místo setkávání pro diskuzi a výměnu názorů, sdílení informací, znalostí, dovedností a zkušeností, posílení partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, zajištění větší pravidelnosti v kontaktech s českými institucemi, vytváření vazeb s indickými podniky, setkávání s indickými představiteli a posilování značky České republiky.

Iniciativa zahrnuje tyto společnosti se sídlem v České republice, jež mají některou z forem obchodního zastoupení v Indii: Škoda Auto India, Tatra Trucks India, Bonatrans India, Gearspect, Lasvit India, Vítkovice India Power, CATAI, Home Credit India Finance, Zetor India, Fans Asia, ZKL Bearings (India), Technicoat, STROS ESQUIRE, Doosan Skoda Power, Preciosa and Papcel Technology India.

Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) a honorární konzuláty ČR v Kalkatě a Mumbaji, jakož i honorární konzuláty v Dháce, Káthmándú a v Kolombu se účastní Platformy jako státem zřízené instituce, které budou její činnost podporovat.

Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Indicko-česká smíšená obchodní komora laskavě souhlasily s tím, že budou do Platformy zapojeny jako spolupracující partneři. Mezi přidruženým partnery, tj. partnery projevujícími zájem o napojení na Platformu a nemajícími obchodní přítomnost v Indii, jsou: TTC, ERA, M & Bc Fiamoli, Retia a Cink Hydro-Energy.

Při příležitosti oficiálního oznámení o vytvoření Platformy velvyslanec České republiky v Indii Milan Hovorka ocenil úsilí českých firem a jejich zájem o vstup na indický trh a o rozvoj podnikatelských aktivit na něm.

Velvyslanec dále uvedl: „Zřízením Platformy nevytváříme novou instituci a ani nenahrazujeme činnost podnikatelských reprezentací působících v České republice. Sdružujeme se, abychom zvýšili viditelnost České republiky v Indii a pomohli našim společnostem maximalizovat přínosy plynoucí ze skutečnosti, že indická ekonomika je na vzestupu. Nemusím dodávat, že všichni, kdož mají zájem se k Platformě připojit, jsou srdečně vítáni.“

Pro získání dalších informací je možné napsat na e-mailovou adresu milan_tous@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek