Využití profesionálních civilních dronů je ve Francii na vzestupu

1. 7. 2016

  • Země: Francie
  • Datum zveřejnění: 20.06.2016
  • Zdroj: Industrie et Technologies

ilustrační obrázekFrancouzská poradenská společnost v sektoru inovací a rozvoje nových trhů Alcimed provedla pro francouzské Národní centrum vesmírných studií (CNES) analýzu využívání dronů ve Francii pro profesionální civilní účely. V analýze mj. uvádí, že hodnota francouzského trhu profesionálních civilních dronů byla v roce 2015 odhadována na 40 – 50 mil. euro, což je dvakrát více než v roce 2014.

Expanze několika posledních let je však v současné době limitovaná omezeními jak regulačními (omezení letové hladiny, a tedy i plochy pokrytí, nutnost ohlášení letů minimálně 24 hodin předem, potřeba zajištění kvalifikovaného pilota pro lety mimo dohled pilota), tak technologickými (nedostačující autonomie – dolet, spolehlivost a mechanická odolnost) či strukturálními (hráči malé velikosti, nedostatečná spolupráce mezi operátory pro zajištění projektů národního rozměru). I přesto se však na trhu objevují a udržují nové úspěšné aplikace.

Ve Francii aktuálně využívají snímky získané z dronů ke komerčním účelům (jako doplňkové řešení k měření terénu a / nebo satelitním snímkům) především dva sektory:

Povrchová těžba (doly a lomy) – geodeti využívají snímky pro zvýšení efektivity a bezpečnosti ve vztahu k terénním měřením (realizace topografických map, měření zásob a objemu vytěžitelného materiálu, měření výšky skalních stěn apod.).

Precizní zemědělství – poradenství ohledně přínosu dusíku pro užitkové rostliny, vytváření map, počítání rostlin, 3D měření vegetace ve vinařství aj. Tradiční postupy za pomocí satelitů jsou doplněny o záznamy z dronů, jež mj. umožňují pokrýt tzv. šedé zóny, které družice prostorově nebo časově nepojmou. Například Airbus Defense & Space pro tyto účely vyvinul službu Farmstar, jež pro doplnění svých satelitních snímků využívá právě drony.

Trh s civilními drony ve Francii odstartoval svůj růst v roce 2012, kdy začaly platit nové předpisy – ty umožnily širší využití dronů a přispěly k rozvoji trhu. Od roku 2015 se ale dynamika růstu tohoto trhu začala snižovat, což je přičítáno zvýšeným nárokům na kvalitu a nutnosti vývoje experimentálních aplikací před jejich uvedením na trh. Některé aplikace navíc v rámci svého životního cyklu již dosáhly fáze zralosti – jako např. výše zmíněné aplikace pro povrchovou těžbu a precizní zemědělství. Dalším důvodem snížené dynamiky růstu trhu jsou nové aplikace s vysokým potenciálem využití, které jsou teprve v počátečním stádiu vývoje – jedná se především o oblast krizového řízení nebo monitoring infrastruktur.

Na trhu dronů působí pět skupin hráčů: konstruktéři, operátoři, aktéři na poli zpracování dat (což jsou převážně zároveň konstruktéři nebo operátoři), oborové instituce (ve Francii je to Profesionální federace civilních dronů a Rada pro civilní drony) a uživatelé. Na trhu dronů ve Francii působí celá řada MSP, jež se snaží specializovat se na konkrétní aplikace. Jako příklad lze uvést Airinov (specializace na oblast precizního zemědělství) nebo Air Marine (zaměření na monitoring infrastruktur). Konstruktéři a operátoři se do svých nabídek zákazníkům snaží zahrnovat také samotné zpracování dat, což jejich řešením přináší vysokou přidanou hodnotu. Mezi takové subjekty patří ve Francii např. Delair-Tech, Airinov, Delta Drone, Redbird, Air Marine, L’Avion Jaune.

Přestože působí francouzští uživatelé profesionálních dronů v různých sektorech, nejčastěji se jedná o velké distributory a správce sítí, jako např. SNCF (železnice), EDF (elektřina), GRT (zemní plyn). Mezi dalšími francouzskými uživateli civilních dronů najdeme také tyto veřejnosti známé subjekty:

Bouygues Construction (sledování postupujících prací na staveništích),

Vol-V solar (inspekce fotovoltaických modulů),

FM Logistics (inventury skladových zásob),

Engie (instalace vysokonapěťových kabelů),

Vinci Autoroutes (sledování dopravní situace na dálnicích),

Océalia (dávkování přísunu hnojiva užitkovým rostlinám),

GrDF (termika budov),

Total (detekce přítomnosti uhlovodíků),

Sol Essais (posuzování nebezpečnosti útesů situovaných v blízkosti budov).

 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži.

Tisknout Vaše hodnocení: