Cíl 4 - Vyvážený rozvoj území

27. 7. 2007 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Z celkových 26,69 miliard eur, které Evropská unie poskytla České republice k dispozici v období 2007 až 2013, je částka 6,72 miliard eur určena hlavně na investice do vyváženého a harmonického rozvoje celého území České republiky. Finanční pomoc bude poskytována prostřednictvím sedmi regionálních operačních programů a operačních programů Praha - Konkurenceschopnost, Integrovaný operační program a Technická pomoc.

Cílem je odstraňování ekonomických rozdílů mezi regiony. Jde hlavně o posílení ekonomického růstu a růstu zaměstnanosti využitím ekonomické, sociální a kulturních odlišností jednotlivých regionů České republiky.

„EU podpoří rozvoj České republiky zezdola, od občana,“ uvedla Milena Vicenová, generální sekretářka, která vedla vyjednávání strategického cíle Vyvážený rozvoj území v rámci týmu pro Národní strategický referenční rámec. „Budeme investovat do rozvoje regionů, měst a venkovských oblastí tak, abychom vytvořili kvalitní životní prostředí a příležitosti k práci ve všech oblastech České republiky. Evropská komise podporuje to, že jsme koncipovali programy rozvoje na úrovni sedmi regionů. Právě obyvatelé těchto regionů vědí nejlépe, co potřebují a znají silné stránky svých regionů. Česká republika není vůbec uniformní, jak by se mohlo při letmém pohledu z Prahy či dokonce z Bruselu zdát,“ dodala.

Podpora z evropských fondů se zaměří na podporu podnikání v regionech, snižování rozdílů mezi regiony a rozvoj regionální dopravní sítě. Navíc budou podpořeny projekty regionálního významu z oblasti využití cestovního ruchu, ochrany kulturních památek, vzdělání, informačních technologií a moderní veřejné správy. V oblasti rozvoje městských oblastí budou finančně podpořeny hlavně projekty v krajských městech a městech nad 50 000 doplněných o Mladou Boleslav. Z fondů budou vyčleněny také zdroje pro rozvoj menších měst a venkovských oblastí. Půjde také o projekty rozvoje veřejné a sociální infrastruktury, jakými jsou například veřejná doprava, zdravotnictví, či infrastruktura pro volnočasové, kulturní a sportovní aktivity. V případě rozvoje venkovských oblastí podpoříme projekty, které budou stabilizovat osídlení venkovských periferních regionů a posílí jejich charakter.

Důvodem existence samostatných operačních programů pro území hlavního města Prahy je ekonomické postavení hlavního města. Praha je zařazena na rozdíl od zbytku ČR mezi ekonomicky nejvyspělejší regiony Evropské unie. V úrovni HDP a míry nezaměstnanosti se Praha dokonce řadí mezi 15 nejvyspělejších regionů EU. Finanční prostředky pro Prahu budou určeny na projekty v oblasti rozvoje ekologicky příznivé veřejné dopravy, revitalizace a úsporné využívání energií a přírodních zdrojů. Finanční prostředky budou také vynaloženy na aktivity zaměřené na rozvoj inovačního prostředí, znalostní ekonomiky a partnerství mezi výzkumem a praxí.

Informace o strukturálních fondech jsou veřejnosti k dispozici na internetové stránce www.strukturalni-fondy.cz. Na této adrese je k dispozici také schválená verze Národního strategického referenčního rámce.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek