Vývoj obchodní výměny mezi Kolumbií a Českou republikou

9. 11. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Dne 5. listopadu 2015 se sešel velvyslanec ČR v Kolumbii Miloš Sklenka s prezidentkou státní agentury ProColombia Marií Claudií Lacoutureovou. Cílem schůzky byla vzájemná výměna informací ohledně současného stavu dvoustranné obchodní výměny mezi ČR a Kolumbii.

K dalšímu tématu patřily názory na zlepšení spolupráce mezi podniky obou zemí a následně na koordinaci aktivit ZÚ Bogota a ProColombia v oblasti podpory výrobních a exportních firem na mezinárodních výstavách a veletrzích či při organizaci podnikatelských misí.

Objem vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Kolumbií, byť loni dosáhl rekordní výše 100 mil. USD při českém exportu 71 mil. a dovozu ČR z Kolumbie 29 mil. USD, zdaleka neodpovídá možnostem obou ekonomik. A to především proto, že hospodářství ČR a Kolumbie a exportní potenciál je komplementární a jen v minimálním počtu zbožových položek existuje přímá konkurence na mezinárodním trhu.

českém exportu do Kolumbie v roce 2015 (údaje za leden – srpen 2015) převažují osobní automobily (HS8703 = 23,4 mil. USD), telefonní přístroje (HS 8571 = 3,6 mil. USD), mléko a mléčné výrobky (HS 0402 = 2,7 mil. USD), syrovátka (HS 0404 = 1,1 mil. USD), vypínače a konektory (HS 8536 = 1 mil. USD), kosmetické přípravky (HS 3304 = 0,96 mil. USD), turbovrtulové motory do 1100 kW (HS 8411 = 0,92 mil. USD), výrobky ze železa a oceli (HS 7326 = 0,9 mil. USD), trubky z plastů a umělá střívka z tvrzených bílkovin (HS 3917 = 0,85 mil. USD) a digitální a televizní kamery (HS 8525 = 0,82 mil. USD).

dovozu ČR z Kolumbie hrají dlouhodobě hlavní roli importy banánů (HS 0803 = 6,5 mil. USD), dále květiny (HS 0603 = 2,3 mil. USD), káva (HS 0901 = 1,1 mil. USD), koncentráty kávy (HS 2101 = 0,9 mil. USD) a tropické ovoce (HS 0810 = 0,3 mil. USD). 

Pozitivní dynamika růstu dvoustranného obchodu v roce 2015 dále pokračuje a je mj. výsledkem mnoha benefitů dohody o volném obchodu mezi EU a Kolumbií, která vstoupila v platnost v srpnu 2013.

ProColombia oceňuje aktivní proobchodní činnost ZÚ ČR v Bogotě v letošním roce a především účast na řadě výstav a veletrhů (např. F-Air, ExpoMinero y ExpoMetálica a na přelomu listopadu a prosince ExpoDefensa), což do budoucna nepochybně přinese navýšení vzájemné obchodní výměny.

V příštím roce ZÚ Bogota plánuje ve spolupráci s MZe ČR prezentovat české firmy na mezinárodním potravinářském veletrhu Alimentec a navázat na prezentaci českého piva Czech Royal Beer, které proběhne za pomoci velvyslanectví ČR koncem listopadu t.r. v Bogotě.

Mimoto se připravuje na první pololetí příštího roku technologická mise agentury CzechInvest, která má za cíl zmapovat a posílit možnou spolupráci mezi ČR a Kolumbií v oblasti vědy, aplikovaného výzkumu a inovací. Současně ZÚ Bogota plánuje ve spolupráci s ACRI (Asociací českého železničního průmyslu) podnikatelskou misi do Kolumbie (a Kostariky) ve snaze usnadnit českým subjektům prosadit se v projektech na rozvoj kolejové dopravy (železnice a metro v Kolumbii).

Pokud jde o cestovní ruch, který rovněž spadá do kompetence ProColombia, velvyslanec informoval o semináři na podporu incomingové turistiky do zemí Visegrádské skupiny (ČR, Polsko, Slovensko a Maďarsko), kterou pořádá CzechTourism ve spolupráci s ZÚ Bogota a vládními agenturami ostatních zemí skupiny dne 12. prosince 2015 v Bogotě v rámci českého předsednictví v V4.

Prezidentka ProColombia označila za prioritní oblasti zájmu čerstvé či sušené tropické ovoce, čerstvé či zmražené ryby, dále nerostné suroviny (uhlí, zlato, smaragdy), tropické dřeviny, textil a oděvy, obuv. Naopak z pohledu možného vývozu z ČR vidí další potenciál pro důlní stroje a zařízení, energetické celky, environmentální technologie (čističky odpadních vod a pitné vody), ekologické spalovny, potraviny a nápoje, agroprůmyslové stroje a zařízení, lékařské přístroje a nástroje, stavební stroje.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bogotě (Kolumbie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek