Vývoj zahraničního obchodu ČR se subjekty Severozápadního federálního okruhu RF v roce 2015

13. 5. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Vývoj zahraničního obchodu ČR se subjekty Severozápadního federálního okruhu RF v roce 2015 Dle ruské statistiky obrat zahraničního obchodu se zbožím mezi ČR a subjekty Severozápadního federálního okruhu (dále SZFO) Ruské federace dosáhl za 12 měsíců 2015 598,3 mil. USD, což je o 58,8 % méně, než v roce 2014. Český export klesl o 31,2 % na 461,2 mil. USD, dovoz ze SZFO dokonce o 82,5 % na 137 mil. USD.

Vzájemné saldo dosáhlo, minimálně od roku 2010 poprvé, kladné hodnoty +324,2 mil. USD ve prospěch ČR. SZFO se na celkovém exportu ČR do RF podílel 16,2 %. Pokud jde o podíl jednotlivých subjektů SZFO, z 16,2 % celkového českého exportu do SZFO připadalo 11,8 % (336,2 mil. USD) na Sankt Peterburg, 2,1 % (58,7 mil. USD) na Leningradskou oblast a 1,8 % (51,3 mil. USD) na Kaliningradskou oblast. Na ostatní jednotlivé oblasti SZFO připadlo méně než 1% vývozu.

Ve výsledcích vzájemného obchodu s nejvýznamnějším ze subjektů SZFO Sankt Peterburgem (dále SPb) došlo v minulém roce k dvěma viditelným skutečnostem. Tou první je propad vzájemného obchodu o 67,7 % (z 1071,8 mil. USD na 346,2 mil. USD), a to zejména z důvodu 70 násobného snížení petrohradského vývozu do ČR na pouhých 10,3 mil. USD (pozn. snížení zejména v kategorii nerostných paliv, bez této kategorie došlo „pouze“ k 17násobnému snížení).

Druhou zajímavou skutečností je pokles českého exportu „jen“ o 16 % oproti celkovému poklesu vývozu do RF o 39,3 %. Saldo se SPb vyznělo kladně ve prospěch ČR s +326,2 mil. USD. Podíl vývozu v kategorii strojů, zařízení a dopravních prostředků představoval 74,2 %.

K nejvýznamnějším položkám patřilo zejména zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky (95,7 mil. USD), části, součásti a příslušenství motorových vozidel (48,1 mil. USD), elektrické stroje, přístroje a zařízení (39,4 mil. USD). Pro zajímavost obráběcí stroje se na vývozu podílely 8,7 mil. USD a připsaly si pokles 28 % oproti roku 2014 (celkový vývoz zahraničních obráběcích strojů do SPb klesl o 42 %). Poměrně významnou vývozní kategorií byly také plasty a výrobky z nich, na které připadalo 18,4 mil. USD. Pokud jde o český dovoz z SPb, k nejvýznamnějším položkám patřily motory a generátory, metalurgické výrobky, parfumérie a různé potravinářské výrobky.

Pokud jde o výsledky českého exportu do ostatních oblastí SZFO, ten klesl u pěti oblastí, nejcitelněji do Kaliningradské oblasti (-96 mil. USD), dále Leningradské oblasti (-20,9 mil. USD) a Pskovské oblasti (-11,9 mil. USD). V pěti oblastech si naopak export polepšil, i když výrazně skromněji – Novgorodská oblast (+2,2 mil. USD) nebo Vologodská oblast (+1 mil. USD).

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sankt Peterburgu (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek