Výzkum, vývoj a inovace v Česku - Myslíme na budoucnost?

24. 11. 2014 | Zdroj: Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Podpora inovačních aktivit je nutností pro zachování konkurenční výhody Česka jako investiční lokality a pro dlouhodobou udržitelnost ekonomického růstu, shodli se státní tajemník Bavorského státního ministerstva hospodářství a médií, energie a technologie Franz Josef Pschierer a Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR.

Oba pánové byli řečníky na VIII. hospodářské diskuzi Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), jež se konala v rámci tématu roku ČNOPK „Výzkum a vývoj - zaostřeno na budoucnost". Podobně se vyjádřili také partneři tématu roku z řad firem a vědecko-výzkumných zařízení, kteří se zúčastnili pódiové diskuze. Podle nich je nezbytné nejen optimalizovat financování výzkumu a vývoje ze strany státu i firem, ale také podpořit intenzivnější spolupráci mezi firmami a vědecko-výzkumnými institucemi.

Zlepšení inovační činnosti firem v Česku patří již dlouho k prioritám ČNOPK. Letošní téma roku a VIII. hospodářská diskuze představují důležité impulzy pro budoucí politiku výzkumu a vývoje v ČR. Bavorsko, které je velmi blízkým obchodním partnerem ČR, se řadí k nejúspěšnějším evropským zemím v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Bavorsko klade velký důraz na spolupráci vědeckého a hospodářského sektoru a transfer technologií. „Jednáme podle hesla „Z vědy do ekonomiky, z laboratoře na trh“. Proto velmi investujeme do aplikovaného výzkumu,“ řekl ve svém projevu státní tajemník Franz Josef Pschierer.

O prohloubení spolupráce vědecko-výzkumných institucí s firmami usiluje i ČNOPK, která bude na návrh Úřadu vlády ČR plnit roli komunikační partnerské platformy v oblasti výzkumu a vývoje. „Inovace vyžadují spolupráci mezi výzkumnými institucemi a vysokými školami na straně jedné a podnikatelskou sférou na straně druhé. Chceme-li zdokonalit jejich spolupráci, musíme zlepšit rámcové podmínky a vytvořit partnerskou platformu pro obě strany. Dobré a transparentní podmínky v České republice jsou tou nejlepší pobídkou pro zahraniční investory v  naší zemi investovat," prohlásil také český ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Pódiové diskuze k otázce „Myslíme na budoucnost?“ se zúčastnili zástupci česko-německých firem Rostislav Šolta (Robert Bosch) a Miroslav Pěcha (Brose). Vědecko-výzkumné instituce reprezentovali Vojtěch Petráček (ČVUT), Wolfgang Dorner (Technologie Campus Freyung) a Hans-Günter Lind (Fraunhofer MOEZ); za Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace diskutoval její člen Karel Havlíček. Všichni účastníci diskuze, kterou moderoval šéfredaktor časopisu Forbes Petr Šimůnek, vidí potřebu zlepšit jednak cílenou podporu vybraných a perspektivních inovačních oblastí a jednak podporu spolupráce vědy a hospodářství ze strany státu.

ČNOPK poskytne své struktury a zkušenosti a podpoří tak přímo navázání konkrétních kooperací. „Nabízíme vědecko-výzkumným institucím možnost stát se součástí naší silné členské základny a získat tak přes nás kontakt na firmy, pro které je výzkum a vývoj nepostradatelný. Takové kooperace jsou pro Česko jako inovační investiční lokalitu velmi důležité,“ dodal Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

Převzato z časopisu Komora

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek