Význam českých podnikatelek roste, ukazuje soutěž

1. 6. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Počet úspěšně podnikajících žen v České republice rok od roku roste. Projekt Ocenění českých podnikatelek (OCP) letos již podesáté vyhlásí ty, kterým se daří nejvíce.

V letošním roce bylo z databáze odborného garanta CRIF - Czech Credit Bureau vybráno 23 650 potenciálních kandidátek, z nich bylo nominováno 938 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky, oproti loňskému roku to znamená nárůst přibližně o 35 procent.

Patronkou jubilejního ročníku je Věra Komárová, ředitelka pro rozvoj společnosti Dermacol. Cílem projektu OCP bylo již od samého začátku vyzdvihovat a oceňovat české ženy, jež jsou schopné díky svému umu a odvaze vydat se svou vlastní cestou, zakládat úspěšně fungující firmy a využívat nejrůznějších moderních technologií, které jim na této jejich cestě pomáhají.

„10 let přinášíme zprávy o nejlepších českých podnikatelkách. Za toto období   jsme vybírali ze 125 482 společností, které jsou vlastněné českými ženami. Věnovali byste pozornost ženě podnikatelce s ročním obratem 53,9 miliardy korun? Není však jenom jedna, je jich přesně 938, které jsou zapojeny ve skvělém programu 2017,“ říká zakladatelka projektu a majitelka Agentury Helas Helena Kohoutová s tím, že každý rok je možné pozorovat zvyšující se zájem podnikatelek o tento projekt. Vždyť na samém začátku, v roce 2008 vyhovělo požadavkům na účast v něm 1100 firem.

„Ženy, které stoprocentně vlastní své firmy a reprezentují silné životní a podnikatelské příběhy. Jsou inspirací, představují transparentní podnikání a silné životní hodnoty. Projekt ukazuje na to, jak ženy zvládají skloubit své podnikatelské aktivity s péčí o děti a rodinným životem,“ dodává Helena Kohoutová.

Stejně jako v předešlých letech, je odborným garantem 10. ročníku společnost CRIF – Czech Credit Bureau. „S růstem významu českých podnikatelek, vyjádřeném v našich předchozích analýzách, se potvrzuje také důležitost projektu OCP, v rámci které CRIF vyhodnocuje na základě ratingu a dalších obchodních informací úroveň hospodaření přihlášených podnikatelek,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Důraz na úspěšné

Toto hodnocení je poté kombinováno s hodnocením porotců, kteří mají k dispozici další informace z dotazníků a také znají příslušný podnikatelský příběh. Věřím, že těmito postupy zajistíme výběr skutečně nejlepších českých podnikatelek,“ doplnil Pavel Finger.

„České ekonomice se daří, a proto v letošním hodnocení firem budeme klást o to větší důraz na finanční výsledky a strategii rozvoje firem. Ukazuje se, že firmy musí dříve či později začít svůj business rozšiřovat, zabývat exportem by se dnes již měly i menší firmy,“ konstatuje Petr Šíma, partner poradenské firmy NSG Morison, která je auditorem projektu.

„Jen tak budou schopny si zajistit vyšší zisk a tím uspokojit tlak na vyšší růst mezd pro zaměstnance, kterých začíná být nedostatek a jejich získávání bude v dalších letech ještě obtížnější,“ dodává Petr Šíma.

Ceny úspěšným podnikatelkám budou předány hned v několika kategoriích. Ocenění si odnesou 100% majitelky malých, středních i velkých firem. Pod patronací generálního partnera OCP, kterým je ČSOB, bude předána Cena ČSOB – Výjimečná podnikatelka. Petr Manda, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB k tomu říká: „Přesto, že jsou ženy v podnikání obecně opatrnější než muži a veškeré své kroky více rozmýšlejí, začínají se v businessu čím dál více prosazovat. Jsme rádi, že jim v tom můžeme jako banka pomáhat. Také nás těší, že české podnikatelky neslaví své úspěchy již pouze u nás v tuzemsku, ale mnohým z nich se daří i v zahraničí.“

Digitální novinka

Novinkou letošního ročníku je Cena za digitální technologii, jejímž patronem je společnost Microsoft, která je také hlavním partnerem soutěže. „Během čtyř let, kdy jsme partnerem projektu, jsme viděli, že české podnikatelky se moderních technologií vůbec nebojí – naopak velmi aktivně zavádějí do svého byznysu spoustu skvělých inovací. To nás inspirovalo k rozhodnutí otevřít novou kategorii zaměřenou právě na to, jak digitální technologie transformují české podnikání,“ doplňuje Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy společnosti Microsoft ČR.

„Dnes totiž už zdaleka nejde o to, koupit si nový software a ušetřit. Dnes musíte mít jasnou vizi, jak chcete změnit chod firmy, obchodní procesy a firemní kulturu. Technologie vám musí nabídnout nové obzory, třeba pomocí analýzy a vizualizace mnoha dat, otevřít nové trhy, protože dokážete efektivně oslovit a obsloužit mnohem více zákazníků, či uvolnit prostor pro spolupráci a inovace - třeba tím, že se propojí dosud oddělené týmy a začnou bezpečně sdílet na dálku. A tyhle příběhy chceme najít a vyzdvihnout,“ doplňuje Ondřej Novodvorský.

Cena za inovativní řešení bude udělena pod patronací České pojišťovny, která je zároveň jedním z hlavních partnerů OCP. „Těším se, že udělíme za Českou pojišťovnu cenu za inovativní řešení podnikatelce, která díky svým nápadům a neoblomné síle prosadí mnohdy v počátku i zdánlivě neřešitelné. A díky tomu pak roste nejen její firma, ale i ona sama. A u toho Česká pojišťovna nemůže chybět,“ říká Šárka Dolanská, Krajská ředitelka Praha II, Česká pojišťovna.

Soutěžní kategorie

ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ PODNIK VLASTNÍ A ŘÍDÍ
Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10–30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30–80 milionů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 milionů Kč a více).

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je generální partner.

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY
Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací České pojišťovny
Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI – pod patronací Microsoft
V rámci této kategorie hledáme příklady toho, jak české firmy pomocí moderních technologií zlepšily své podnikání v různých oblastech. Například, jak díky moderním technologiím lépe a efektivněji oslovují své zákazníky nebo dávají svým zaměstnancům prostor pro hledání vlastních cest k dosažení cílů a umožňují jim lépe slaďovat pracovní a osobní život, nebo že zlepšují své procesu a provoz (od výroby přes logistiku a administrativu až po marketing), či díky moderním technologiím inovují stávající nebo vytváří zcela nové produkty a služby.

Redakčně upravená TZ Agentury Helas

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek