Významné veletrhy v Peru v roce 2016

16. 12. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Sociedad Peruana de Ferias je jeden z nejvýznamnějších pořadatelů mezinárodních veletrhů v Peru a člen asociace veletrhů v Peru/AFEP. Jejich internetové stránky poskytují aktuální přehled připravovaných veletrhů.

Novinkou, kterou realizátor Sociedad Peruana de Ferias prezentoval pro příští rok je paralelní konání třech veletrhů v jeden termín (od 8. do 10. června 2016). Jedná se o již pravidelný mezinárodní veletrh elektrické energie SIEE, 1. ročník mezinárodního veletrhu pro obnovitelnou energetiku ECOENERGIA a 1. ročník mezinárodního veletrhu pro petrochemický průmysl PETROANDES.

Zejména veletrh věnovaný obnovitelné energetice ECOENERGIA je příležitostí pro české firmy v daném oboru k prezentaci svých technologií v Peru, kde se jedná o nově se formující perspektivní obor z hlediska budoucích možností uplatnění.

Základem pro hospodářskou politiku Peru v této oblasti je Národní plán elektrifikace venkovských oblastí pro období 2015–2024, který předpokládá větší využití obnovitelných zdrojů v rámci autonomních energetických systémů (malé vodní elektrárny do 2 MW, větrná, solární energetika apod.).

V těchto oblastech zároveň probíhá řada studií rentability. Vizí je, aby elektrifikace k cílovému roku 2020 dosáhla 99 %; v případě venkovských oblastí 98 %. Navíc již v r. 2017 by se Peru mohlo stát čistým vývozcem elektrické energie. Zásadní změny v této strategické orientaci se s vysokou pravděpodobností neočekávají ani po nadcházejících všeobecných volbách (10. dubna 2016).

Zajímavý je rovněž původní veletrh elektrické energie SIEE (3. ročník) vzhledem k Národnímu plánu rozšíření přenosových soustav s předpokládanými investicemi v hodnotě 6,1 mld. USD do roku 2024. V tomto subsektoru by se mohly uplatnit např. transformátory, rozvaděče, kabely a další komponenty. Na třetím uvedeném veletrhu se zaměřením na petrochemický průmysl PETROANDES se mohou s pozitivním ohlasem prezentovat čeští výrobci motorů, čerpadel, konstrukcí, potrubí apod.

Veletrhy mj. díky soustředění relevantních místních partnerů do jednoho místa v jeden dlouhodobě dopředu všeobecně známý termín představují v místních podmínkách pro české firmy v prvních fázích jejich obchodních aktivit ve vztahu k teritoriu/regionu nejefektivnější nástroj pro průzkum trhu, bezprostřední navázání nových, případně prohloubení existujících obchodních kontaktů.

V pozici vystavovatelů i návštěvníků zde bývá přítomno celé spektrum dobře připravených peruánských firem s patrným zájmem o diverzifikaci své nabídky pro místní trh, které se poohlíží po nových příležitostech a jsou ochotny na místě diskutovat o nových nabídkách v oboru, kde již distribuují jiné evropské, americké nebo asijské značky. Výhodou jsou jejich solidní znalosti daného trhu. Na tuto cílovou skupinu zahrnující místní subjekty včetně státní správy i účastníky z regionu Latinské Ameriky lze jen obtížně dosáhnout při jiných alternativách prezentace českých produktů v teritoriu a osobní kontakt je v Peru absolutně nutný.

Přehled veletrhů v Peru v roce 2016 (42 kB)

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek