Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem

1. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zemědělství (MZe)

motiv článku - Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem Ministerstvo zemědělství připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.

V roce 2017 bude program zaměřen na oblast péče o půdu, kdy bude podporována prezentace postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině nebo prezentujících mitigační a adaptační opatření ve vztahu ke změně klimatu.

Snaha MZe o trvalou podporu udržitelného využívání přírodních zdrojů je investicí, která může nabídnout střednědobé i dlouhodobé ekonomické výhody v podobě diverzifikované inovativnější produkce a dalších poskytovaných služeb s pozitivním environmentálním dopadem spolu s vytvořením dalších pracovních příležitostí a růstem celkové kvality života na venkově.

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem (docx, 45 KB)
Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek