Vzájemný obchod mezi ČR a Vietnamem v roce 2015 a české investice v teritoriu

10. 2. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Vzájemný obchod mezi ČR a Vietnamem v roce 2015 a české investice v teritoriu Vzájemná obchodní výměna s Vietnamem zaznamenala v roce 2015 výrazný nárůst o 14 % a český export dosáhl historicky druhého nejlepšího výsledku, ale potenciál exportu není zdaleka vyčerpán. Mezi perspektivní odvětví se kromě strojírenských a telekomunikačních zařízení řadí environmentální technologie a zařízení na využívání obnovitelných energetických zdrojů, ale i zemědělské a potravinářské produkty.

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Vietnamem dosáhla celkového obchodního obratu v objemu 748,9 mil. USD, vývoz činil 96,0 mil. USD a dovoz 652,9 mil. USD. Záporné saldo dosáhlo objemu 556,9 mil. USD a uvedené údaje naznačují, že nepříznivý trend v podobě narůstajícího deficitu pokračuje. Český export v roce 2015 ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 13,3 %, zatímco dovoz dokonce o 14,6 % a obrat o 14,4 %, což mělo za následek nárůst obchodního deficit o 14,8 %.

Docílené výsledky českého exportu jsou druhé nejlepší v historii a jsou překonány jen výjimečným výsledkem v roce 2013, kdy se realizovaly mimořádné dodávky telekomunikačních zařízení pro státní sektor. V českém exportu převládají výrobky skupiny 7 SITC „Stroje a dopravní zařízení“ s podílem 42,6 % na celkovém vývozu. Na druhém místě je skupina 3 „Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu“ s podílem 15,9 % a na třetím místě skupina 8 „Průmyslové spotřební zboží“ s podílem 15,7 %.

dovozu je dalece včele skupina 7 „Stroje a dopravní prostředky“ s podílem 58,4 %, na druhém místě skupina 8 „Průmyslové spotřební zboží“ s podílem 29,3 % a s odstupem skupina 0 „Potraviny a živá zvířata“ s podílem 6 % na celkovém dovozu z Vietnamu.

Vývoj vzájemného obchodu v letech 2008–2015 (v mil. USD)
  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
2008 34,1 251,8 285,9 -217,7
2009 42,2 238,7 280,9 -196,5
2010 64,7 273,4 338,1 -208,7
2011 45,4 374,8 420,2 -329,4
2012 91,9 347,8 439,7 -255,9
2013 128,9 418,9 547,8 -290,0
2014 84,7 569,8 654,5 -485,1
2015 96,0 652,9 748,9 -556,9

Zdroj: Statistika ČSÚ

Komoditní struktura zahraničního obchodu mezi ČR a Vietnamem za rok 2015

Vývoz do Vietnamu
Kód zboží Název zboží Podíl v % Stat. hodnota (tis. USD)
0 Potraviny a živá zvířata 2,1 1 970
1 Nápoje a tabák 1,2 1 141
2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 8,2 7 876
3 Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály - 14
5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 12,5 11 967
6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 15,9 15 304
7 Stroje a dopravní prostředky 44,4 42 616
8 Průmyslové spotřební zboží 15,7 15 112
  Celkem 100,0 96 001

Zdroj: Statistika ČSÚ

Konkrétní komodity s největším podílem na vývozu (seřazeno podle objemu):

 • radary a komunikační zařízení vč. náhradních dílů (11,4 mil. USD)
 • hnojiva (6,5 mil. USD)
 • hovězí kůže (5,4 mil. USD)
 • části telefonních přístrojů (5,1 mil. USD)
 • kovoobráběcí stroje (4,9 mil. USD)
 • umělá střeva (4,4 mil. USD)
 • zbraně (4,1 mil. USD)
 • dětské stavebnice (3,9 mil. USD)
 • textilní stroje (3,2 mil. USD)
 • přístroje optické a lékařské (3,1 mil. USD)
Dovoz z Vietnamu
Kód zboží Název zboží Podíl v % Stat. hodnota (tis. USD)
0 Potraviny a živá zvířata 6,0 39 203
1 Nápoje a tabák - 160
2 Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv 1,2 7 518
5 Chemikálie a příbuzné výrobky, j.n. 1,8 11 982
6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 3,3 21 309
7 Stroje a dopravní prostředky 58,4 381 159
8 Průmyslové spotřební zboží 29,3 191 543
  Celkem 100,0 652 873

Konkrétní komodity s největším podílem na dovozu:

 • celulární telefony (212,9 mil. USD)
 • obuv (98,2 mil. USD)
 • kancelářské stroje a zařízení pro automat. zpracování dat (56,6 mil. USD)
 • oděvy (40,8 mil. USD)
 • díly pro motorová vozidla – zejm. převodovky a airbagy (31,4 mil. USD)
 • procesory a řídící jednotky (24,0 mil. USD)
 • káva a koření (14,7 mil. USD)
 • cestovní zavazadla (12,4 mil. USD)
 • anorganické chemikálie (10,4 mil. USD)
 • výrobky z plastu (9,8 mil. USD).

Statistiky vietnamského celního úřadu za rok 2015 se diametrálně liší od českých údajů. Vietnamské statistiky uvádí český vývoz do Vietnamu v objemu 77,4 mil. USD a dovoz jen na úrovni 171,0 mil. USD. Podstatně nižší dovozy do ČR uváděné vietnamským úřadem mohou souviset s aktivitami nadnárodních korporací, které v ČR montují finální výrobky nebo ČR využívají jako distribuční síť pro celou EU. Ve vietnamské statistice se pak zboží určené pro český trh objeví ve statistice země, kde zboží vstoupí na evropský trh (např. přístavy v Rotterdamu a Hamburgu). Příkladem jsou mobilní telefony.

České investice ve Vietnamu

České firmy do prosince 2015 investovaly ve Vietnamu do 36 projektů v hodnotě 108,8 mil. USD (splacený kapitál cca 52 mil. USD). Jen v roce 2014 investovaly do 6 projektů v hodnotě 27,51 mil. USD a v roce 2015 do 2 projektů v hodnotě 18,4 mil. USD, z toho jen investice firmy Elmich Group s.r.o. Ostrava do výstavby závodu na nádobí v provincii Ha Nam činila 18 mil. USD.

Přestože český export rostl o 13,3 %, trend růstu importu z Vietnamu je rychlejší a znamená vzrůstající obchodní deficit s tímto teritoriem. Zvýšené dovozy jdou na vrub zejména nadnárodních korporací, které dodávají do ČR elektronické komponenty nebo hotové výrobky do distribučních center pro evropský trh.

Jako perspektivní se stále ve vztahu k Vietnamu jeví vývoz klasických strojírenských zařízení a technologií a zejména telekomunikačních zařízení. Dosud českými firmami nevyužitou příležitostí je oblast environmentálních technologií (čističky vody, spalovny) a energetických zařízení pro obnovitelné energetické zdroje (malá vodní energetika, solární systémy, větrná energie, biomasa).

Nedávno schválená Strategie rozvoje obnovitelných zdrojů energie ve Vietnamu zahrnuje mechanismy k podpoře obnovitelných energetických zdrojů a lze očekávat vyšší poptávku po těchto technologiích. České firmy mají v oboru dlouholeté výrobní i exportní zkušenosti a měly by současnou situaci využít.

Současně narůstají i vývozy agrárních a potravinářských komodit do Vietnamu jako hovězí kůže, pivo, chmel, slad, krmivo, živočišné produkty, jejichž vývoz činil v roce 2015 zhruba 4 mil. USD. To spolu s hnojivy (6,5 mil. USD) potvrzuje výrazný potenciál tohoto sektoru.

Přehled nejvýznamnějších českých exportních položek v roce 2015 podle nomenklatury HS 4 (37 kB)

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek