Vzkvétající Sydney je hnací silou celé Austrálie

19. 2. 2016

  • Země: Austrálie
  • Datum zveřejnění: 16.02.2016

Znovuoživující se ekonomika Sydney přispěla téměř jednou třetinou k australskému růstu v posledním účetním období, zatímco většina ostatních měst a krajů zpomalila v důsledku rozmachu těžebního průmyslu.

Analýza ekonomické výkonnosti odhalila značné rozdíly ve vývoji australských měst a regionů. Zatímco dvě největší australská města jsou poháněna vpřed, HDP na osobu napříč celou zemí velmi pokleslo.

Sydney

Zpráva od SGS Economics and Planning uvádí, že ekonomika Sydney vzrostla v letech 2014-2015 o 3 procenta na 378 miliard dolarů – což je 23,3 % hrubého národního produktu. Nejvýkonnějším průmyslem v Sydney se stal sektor finančních služeb, následovaný médii a telekomunikacemi, stavebnictvím, maloobchodem a službami v oblasti nemovitostí.

„Role Sydney jako globálního finančního centra umožnila proniknout do výhod stimulačních programů prováděných centrálními bankami po celém světě,“ řekl autor zprávy, ekonom Terry Rawnsley. „Zatímco finanční služby představovaly motor Sydney, její růst byl založen na široké škále odvětví přispívajících k růstu.“

Sydney byla také nejproduktivnějším australským hlavním městem s hrubou přidanou hodnotou za odpracovanou hodinu přibližně o 7 % vyšší, než je národní průměr. Dlouhé období pomalého růstu ekonomiky Sydney v předchozím desetiletí vystřídalo „jasné překonání celého zbytku země“ za poslední tři roky.

Sydney tvořila 30,3 % růstu australského hrubého domácího produktu v letech 2014-2015 poté, co předešlý účetní rok přispěla s 37,9 %.

„To jen dokazuje důležitost Sydney v národním hospodářství,“ poznamenal pan Rawnsley.

Ekonomika města Melbourne vzrostla v letech 2014-2015 o 3,1 % na 248 miliard dolarů – 17,7 % hrubého národního produktu. Sydney společně s Melbourne přispěly v letech 2014-2015 54,3 % k růstu australského HDP.

Zpráva ale také ukázala, že polovina australského obyvatelstva žije v regionech s klesajícím příjmem na osobu.

Perth byl zasažen obzvláště tvrdě v důsledku těžebního boomu. Jeho tempo růstu se v letech 2014-2015 prudce propadlo na pouhých 0,3 %, nejnižší hodnotu od recese v roce 1991. Tempo růstu ekonomiky Brisbane bylo 0,9 % za rok, třetí nejnižší hodnota v historii. Za poslední finanční rok pokleslo HDP na osobu v regionálním New South Walesu, regionální Victorii, v celém Queenslandu, regionální Jižní Austrálii a v Perthu.

„To je důvod proč důvěra spotřebitelů a podnikatelů byla tak slabá,“ řekl pan Rawnsley.

Pro zvýraznění hospodářských rozdílů byla ve zprávě vytvořena hypotetická situace, kde má každý stát svoji centrální banku, která určuje místní úrokové sazby. Došlo k závěru, že Sydney by minulý rok měla nejvyšší úrokovou míru 3,5 %, o dost vyšší než skutečná úroková míra Reserve Bank dosahující 2 %. Centrální banka Melbourne by nastavila úrokovou míru na 2 %. Perth by snížil úrokové míry z 2,5 % v letech 2012-2013 na 1,25 % v letech 2014-2015 a úroková míra v Brisbane by klesla z 1,5 % na 1 %.

Pan Rawnsley řekl, že velké rozdíly v růstu v různých regionech Austrálie byly výzvou pro Centrální banku: „Centrální banka musí zvládnout řídit vzestup ekonomiky v Sydney a Melbourne, zatímco zbytek země se potýká tváří v tvář s nemalými nesnázemi.“

I přestože výsledky vývoje ekonomiky Sydney byly za poslední účetní rok výborné, objevuje se nejistota ohledně dalšího výhledu. Velikost finančního sektoru v Sydney znamená, že město je více vystaveno globálním finančním podmínkách a obtížím než jiné části země, takže nedávné otřesy na akciových trzích by mohly pozastavit růst. Ekonomika Sydney by mohla být také ovlivněna ochlazováním se na trhu s bydlením.

Zdroj: The Sydney Morning Herald
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Sydney.

Tisknout Vaše hodnocení: