Zvláštní zasedání Orgánu pro urovnávání sporů ve WTO

1. 2. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Na ministerské konferenci v Doha (9. až 14. listopadu 2001) se ministři členských států WTO dohodli, že budou jednat o zlepšení a vyjasnění Ujednání o pravidlech a řízení při urovnávání sporů (ministři však v Doha nestanovili žádný konkrétní termín pro ukončení těchto jednání). Tato jednání se uskutečňují v rámci zvláštních zasedání Orgánu pro urovnávání sporů.

Na základě rozhodnutí ministrů z roku 1994 (Rozhodnutí o uplatňování a přezkoumání ujednání o pravidlech a řízení při urovnávání sporů) měla být pravidla pro urovnávání sporů revidována do 4 let po vstupu v platnost Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (tj. do 1. ledna 1999) s tím, že u příležitosti svého prvního zasedání po dokončení revize přijmou rozhodnutí, zda pokračovat v uplatňování těchto pravidel a řízení při urovnávání sporů, zda je změnit či ukončit. Práce na tomto úplném přezkoumání zahájil Orgán pro urovnávání sporů v roce 1997. Termín pro ukončení jednání byl prodloužen do 31. července 1999, dohody však dosaženo nebylo.

Orgán pro urovnávání sporů představuje alter ego Generální rady WTO. Generální rada se schází jako Orgán pro urovnávání sporů, aby dbala na vykonávání pravidel a dodržování postupů stanovených Ujednáním o pravidlech a řízení při urovnávání sporů.

EU plně podporuje snahy o zvýšení efektivnosti, předvídatelnosti a transparentnosti systému urovnávání sporů. Dle jejího přesvědčení by očekávanému zlepšení systému mohlo napomoci:

  • zavedení systému stálých panelistů;
  • vyjasnění ustanovení Ujednání o pravidlech a řízení při urovnávání sporů zejména co se týče – tzv. sequencing (tj. posloupnosti článků 21 a 22 Ujednání), rozhodčího řízení při dočasném pozastavení závazků, zrušení dočasného pozastavení závazků v situaci, kdy došlo k implementaci doporučení Orgánu pro urovnávání sporů;
  • urychlení procesu, je-li to možné a ospravedlnitelné;
  • větší transparentnost, která je nezbytná vzhledem k zajištění podpory veřejnosti a zachování důvěry v systém WTO;

Zjednodušení systému urovnávání sporů by také mělo umožnit rozvojovým zemím a malým, slabším ekonomikám, aby mohli tento mechanismus plně využívat. Dosavadní praxe ukazuje, že ke sporům ve WTO sahají především ekonomicky silné země (např. EU, USA, Kanada).

Jednání o změnách a zlepšení pravidel o urovnávání sporů zatím nevedla (stejně jako celá agenda z Doha) k úspěšnému výsledku. Současný předseda Zvláštního zasedání Orgánu pro urovnávání sporů Ronald Saborío Soto hodlá pokračovat ve vyjednávání.

Kontakt

V případě potřeby doplňujících informací k dané problematice se obracejte na Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor mnohostranné a společné obchodní politiky

Bc. Petra Písaříková
tel.: 224 852 492
e-mail: pisarikova@mpo.cz

Další informace naleznete na webových stránkách WTO (informace o probíhajících jednáních v rámci DDA)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek