Výsledky VII. Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO) v Ženevě

1. 2. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Po čtyřech letech se ve dnech 30. listopadu až 2. prosince 2009 v Ženevě uskutečnila v pořadí již sedmá konference ministrů členských zemí. Zasedání nebylo tentokrát zamýšleno jako vyjednávací, spíše se jednalo o výměnu názorů na budoucí směřování WTO a vyslovení politické podpory dalšímu vyjednávání, zejména v oblasti Rozvojového programu z Dohá (DDA).

Při zahajovacím ceremoniálu, plenárním zasedání a celé řadě doprovodných akcí charakterizoval většinu vystoupení apel na brzké ukončení rozvojového kola, často také zaznělo tvrzení, že obchod nebyl příčinou krize, ale pomáhal překonávat její důsledky. V této kritické situaci mnohostranný systém prokázal, že může sehrát pozitivní roli, zejména bylo oceněno zavedení monitorovacího mechanismu, který napomáhá prosazovat tezi, že protekcionismus není správnou reakcí na krizi.

Důležitou myšlenkou byla nutnost sebereflexe WTO a posílení role organizace v nových podmínkách po překonání krize. Další tématický blok ve vystoupeních tvořila problematika zboží a služeb majících pozitivní vliv na životní prostředí; řada delegací vyjádřila podporu úsilí o zmírnění změn klimatu na kodaňské konferenci. Byly projednávány také regionální obchodní dohody, Aid for Trade (rozvojová pomoc na posílení schopnosti obchodovat) a přístup nových států do WTO.

Za Evropskou unii promluvila na zahajovacím ceremoniálu komisařka pro obchod Catherine Ashtonová a byl to její poslední veřejný projev před tím, než se ujala své nové role vysoké představitelky pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Na plenárním zasedání vystoupil i vedoucí delegace České republiky, který mimo jiné navrhl vytvoření „exit strategie“, tedy strategie pro oživení světového obchodu po finanční a hospodářské krizi.

Podle výstupu z konference v podobě závěrů předsedy se členové WTO shodli zejména na nutnosti uzavřít jednání o liberalizaci obchodu v roce 2010, dále na skutečnosti, že koncept regionálních obchodních dohod je pouze doplňkem k mnohostrannému obchodnímu systému a že ten je pro organizaci obchodních vztahů v globální ekonomice zásadní. Shody bylo dosaženo i v otázce rozšíření WTO a posílení důležitosti technické pomoci, zejména v případě malých a zranitelných ekonomik. Dále byla vyzdvihnuta důležitost systému Aid for Trade a pokračování monitorovací a analytické práce WTO.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek