Začíná dialog o aktualizaci dohody o volném obchodu mezi Mexikem a EU

30. 10. 2015

  • Země: Mexiko
  • Datum zveřejnění: 29.10.2015
  • Zdroj: El economista

Ilustrační obrázekMexiko plánuje spolu s Evropskou unií přistoupit k aktualizaci dohody o volném obchodu uzavřené před 15 lety. Mezi hlavními body, o kterých se bude vyjednávat, jsou elektronický obchod, zemědělská témata, služby, investice či harmonizace norem.

Vyjednávání o aktualizaci dohody budou zahájena v roce 2016, přičemž ambicí obou stran je ve stejném roce rozšíření také dokončit. V současné době je EU spolu s USA nejvýznamnějším investorem a obchodním partnerem Mexika. Vzájemný obchod mezi Mexikem a EU vzrostl díky dohodě o více než 250 % na 75 miliard dolarů ročně, z nichž 20 miliard dolarů tvoří mexický export. Evropská unie v horizontu 15 let platí za druhého nejsilnějšího investora s 38% podílem přímých zahraničních investic v zemi. V posledních 7 letech výše investic plynoucích z EU (82 243 milionů dolarů) dokonce převýšila ty z USA (74 432 milionů dolarů).

Rozšíření a modernizace dohody je po 15 letech logickým rozhodnutím. Jak uvedl prezident Comexi (Mexická rada pro mezinárodní vztahy), Jaime Zabludovsky, je potřeba zapracovat aktuální mezinárodní trendy, modifikaci norem a další obchodní a technologické aspekty. Dodává, že aktualizace zohlední dynamiku světového obchodu, především využívaní informačních a komunikačních technologií napříč všemi odvětvími.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Mexico City.

Tisknout Vaše hodnocení: