Zahájení příjmu žádostí v programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko

19. 1. 2016 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 navazuje na úspěšné dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce fungující na česko-bavorském pomezí od roku 1994.

  • Nový program poskytne na realizaci přeshraničních projektů 103,4 mil. euro z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
  • Žádosti o podporu je možné podávat do 5. března 2016.

Nedávno o novém programu jednala ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová s bavorskou ministryní pro evropské záležitosti a regionální vztahy Beate Merk.

„Spouštíme nový program spolupráce Čechů a Bavorů, který poběží až do roku 2020. Přejme mu, aby byl minimálně stejně úspěšný jako předchůdce z programového období 2007-2013. Ten byl vyhodnocen žadateli, odborníky i veřejností jako jeden z nejlepších v Evropské unii. Úspěšně prošel všemi dosud ukončenými kontrolami a audity a držel se z hlediska čerpání finančních prostředků dlouhodobě mezi třemi nejlepšími přeshraničními programy v celé Evropské unii,“ uvedla Šlechtová.

Kromě tradičních projektů v oblasti přírodního a kulturního dědictví, životního prostředí a vzdělávání budou nově podporovány projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Více než čtvrtina rozpočtu programu bude určena na podporu přeshraniční spolupráce občanů a institucí, která je v území široce rozvinutá. Program je zaměřen na regionální a místní projekty, které jsou připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů a mají pozitivní dopad na společné území.

Žádosti o podporu se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického monitorovacího systému (eMS) a lze je podávat průběžně. Nejzazší termín pro podání žádosti 5. března 2016. Bližší informace o možnostech a podmínkách podpory čeští zájemci získají v Příručce pro české žadatele.

Veškeré informace a dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách programu: www.by-cz.eu/cz/

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek