Zahájení výstavby nového mezinárodního letiště Palmerola v Hondurasu

4. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Zahájení výstavby nového mezinárodního letiště Palmerola v Hondurasu V květnu tohoto roku bude v departamentu Comayagua v Hondurasu zahájena výstavba nového mezinárodního letiště Palmerola, jehož provoz by měl být zahájen v roce 2018. Výstavba letiště Palmerola je součástí snah vlády o modernizaci infrastruktury a podporu mezinárodního obchodu a turistiky.

Celkové náklady by se měly pohybovat kolem 163 mil. USD, z čehož 53 mil. USD poskytne Španělsko v rámci programu přeměny dluhu vůči HN, 87 mil. USD pokryjí soukromí investoři a 23 mil. USD přispěje stát. Výstavbu a provozování letiště zajistí španělská firma EMCO.

Letiště Palmerola bude disponovat přistávací dráhou o délce 2 440 m s kapacitou pro přijímání všech velikostí a typů letadel, terminálem pro cestující o ploše 20 tis. m2 a nákladním terminálem o ploše 1 500 m2. Odhady počítají s odbavením cca 1,5 mil. pasažérů ročně. Výhodou Palmeroly je její strategické umístění „uprostřed“ Hondurasu a relativně malá vzdálenost do významných obchodních uzlů v okolí (např. Miami – 1h 50m, Houston – 2h 20m, Lima – 4h, New York – 4h 30m, San Francisco – 5h, Santiago de Chile – 6h).

Přínos Palmeroly pro zemi a region

Velký potenciál má Palmerola díky své poloze i jako strategické distribuční a logistické centrum. Především soukromý sektor vkládá do nového letiště spoustu nadějí, neboť výrazně usnadní vývoz ovoce a zeleniny místních farmářů na trhy v USA, Evropě i v Asii. Zemědělská produkce pro vývoz tvoří hlavní část místní ekonomiky. I proto nyní probíhají jednání o rozšíření plochy nákladního terminálu nad rámec plánovaných 1 500 m2.

Letiště bude také významným pozitivním faktorem pro přilákání nových zahraničních investic, které by se jinak z logistických důvodů regionu vyhnuly, a pro posílení cestovního ruchu v oblasti. Pozitivní vliv bude mít Palmerola také na zaměstnanost, neboť by měla přispět k vytvoření o 60 % vyššího počtu pracovních míst. V oblasti každý rok vzniká cca 400 nových mikro, malých a středních podniků, nicméně pouze 15 % z nich „přežije“ první rok svého působení.

Výstavba nového letiště Palmerola se objevuje v plánech rozvoje Hondurasu již více než 20 let a nyní se „konečně“ dospělo k její realizaci. Díky své strategické poloze má Palmerola potenciál stát se významným dopravním, distribučním a logistickým centrem Hondurasu.

Její úspěch bude ovšem záviset na kvalitě infrastrukturního propojení s dalšími logistickými/dopravními/distribučními středisky Hondurasu a okolních států jako jsou přístavy, dálnice, nákladní železnice, nádraží, překladiště, atp. Honduraská vláda v současné době silně podporuje investice do infrastruktury s cílem přeměnit Honduras na hlavní logistické centrum ve Střední Americe.

Více informací naleznete na stránkách honduraské vlády.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek