Dohoda o hospodářském partnerství se zeměmi Jižní Afriky

13. 6. 2016 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

EU dnes podepsala dohodu o hospodářském partnerství se zeměmi Jižní Afriky. Jedná se o první dohodu svého druhu orientovanou na rozvoj s šesticí zemí Rozvojového společenství Jižní Afriky SADC (konkrétně Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibie, Svazijsko, Jižní Afrika).

Dohoda zaručuje prvním pěti zemím bezcelní přístup a přístup bez kvót na trh EU. Jižní Afrika bude mít rovněž posílený přístup na trh nad rámec bilaterální dohody. Jihoafričtí výrobci budou moci vyrábět výrobky z komponentů z různých zemí bez rizika ztráty volného přístupu na trhu EU.

Dohoda zajišťuje několik ochranných opatření jako například pro vznikající, citlivá průmyslová odvětví nebo pro zajištění bezpečnosti potravin. Specificky pro Jižní Afriku udělila EU právo na používání tradičních názvů tzv. geografického označení zejména u vín (např. značky Stellenbosch a Paarl) a potravin (čaj Rooibos).

Signatáři dohody se zavazují dodržovat pravidla udržitelného rozvoje a sociálních a environmentálních standardů. Občanská společnost bude hrát klíčovou roli při monitoringu implementace této dohody. Dohodu musí nyní schválit Evropský parlament a ratifikovat země EU a země Jižní Afriky.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek