Zahraniční obchod dosáhl v roce 2015 rekordních hodnot

8. 2. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Zahraniční obchod dosáhl v roce 2015 rekordních hodnot Podle předběžných údajů ČSÚ skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 0,5 mld. Kč, což představovalo meziroční zlepšení o 6,2 mld. Kč.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil zejména meziroční pokles schodku bilance minerálních paliv o 5,2 mld. Kč a růst přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky o 4,4 mld. Kč, průmyslovým spotřebním zbožím o 1,3 mld. Kč a nápoji a tabákem o 0,4 mld. Kč.  Nepříznivý vliv na celkovou bilanci mělo prohloubení deficitu bilance polotovarů a materiálů o 2,5 mld. Kč, chemických výrobků o 2,2 mld. Kč a potravin a živých zvířat o 0,5 mld. Kč.

Saldo zahraničního obchodu se státy EU28 skončilo přebytkem 37,4 mld. Kč a bylo tak meziročně o 8,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 0,7 mld. Kč na 34,1 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v prosinci meziročně zvýšil o 5,2 % (na 249,3 mld. Kč) a dovoz o 2,6 % (na 248,8 mld. Kč).

roce 2015 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 149,1 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 3,1 mld. Kč. Vývoz se meziročně zvýšil o 6,5 % a dovoz o 6,7 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.


Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v prosinci zvýšil vývoz o 6,8 % a dovoz o 8,2 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,7 % a dovoz o 1,7 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,6 % a dovozu o 0,5 %.

Vývoz a dovoz přepočtený na eura v prosinci meziročně vzrostl o 9,2 % a 10,6 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně nižší o 3,8 % a 2,5 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 300,1 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 283,1 mld. Kč.

Meziročně se celkový vývoz strojů a dopravních prostředků zvýšil o 5,5 % (8,8 mld. Kč). Vzrostl zejména vývoz silničních vozidel (o 5,6 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 2,4 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,2 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně stoupl o 11,3 % (14,1 mld. Kč). Vyšší byl hlavně dovoz telekomunikačních zařízení (o 10,1 mld. Kč), silničních vozidel (o 2,7 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 1,8 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 23,0 % (4,7 mld. Kč). Dovoz ropy klesl hodnotově o 48,7 % a naturálně o 18,2 %. Dovoz zemního plynu byl vyšší o 4,1 % v hodnotovém vyjádření a o 30,2 % vyšší v naturálním vyjádření.

roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 stoupl vývoz o 7,2 % a dovoz o 8,0 %. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 515,9 mld. Kč na 7 344,3 mld. Kč.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách ČSÚ.

Komentář ministra Jana Mládka:

"Český export pokořil nový rekord, když celkový vývoz za rok 2015 dosáhl částky téměř čtyři biliony korun. Za těmito výsledky stojí především práce českých firem a jejich zaměstnanců a nemůže být pochyb o tom, že k nim přispěla vysoká angažovanost a práce Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podpora exportu je jednou z hlavních činností MPO a mojí osobní prioritou. Proto také intenzívně prosazujeme zájmy českých firem na zahraničních trzích. Především jejich prezentací na vysoké úrovni, společnou účastí na mezinárodních veletrzích, dohodami o hospodářské spolupráci a prosazováním našich zájmů v rámci Evropské unie, kam směřuje přes 80 % objemu českého exportu.

V této souvislosti považuji samozřejmě za důležité udržet naše pozice v rámci vnitřního trhu EU a dále rozvíjet obchodní vztahy s perspektivními trhy mimo EU. O to se velmi snažím a svědčí o tom i všechny mé zahraniční cesty v minulém roce v doprovodu českých firem, které směřovaly zejména na perspektivní trhy Asie, kde jsem jednal s představiteli Indie, Ázerbájdžánu, Turecka, Číny, Ruska, Spojených arabských emirátů, Saudské Arábie, Kuvajtu, ale také Maroka nebo Mexika. V letošním roce jsem již navštívil Írán, jehož ekonomika patří díky uvolňování z mezinárodní izolace k nejzajímavějším podnikatelsko-investičním teritoriím posledních let," okomentoval výsledky zahraničního obchodu ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.


„Na rozdíl od průmyslové výroby udržel zahraniční obchod slušné tempo až do konce roku. Pokud jsme někde zaregistrovali zpomalení, bylo to jen na straně dovozu strojírenských výrobků a týkalo se to jen podniků registrovaných v tuzemsku. Závěrečný loňský finiš exportérů tak zajistil, že celoroční přebytek opět dosáhl rekordních hodnot, když překonal skutečnost roku 2014 o 3mld, resp. 4mld Kč. Po přepočtu do stálých cen sice vypadá bilance méně příznivě, ovšem tempo růstu exportu Česka o 7% je s ohledem na stagnaci globálního obchodu víc než dobrý výsledek,“ uvádí ke statistice zahraničního obchodu ve svém komentáři ekonom Pavel Sobíšek a dodává:

„Bilance zahraničního obchodu přestala podporovat růst ekonomiky spíš kvůli zvýšeným dovozům, které souvisejí s rostoucí kupní silou domácností i zvýšeným investičním apetitem firem. Prosincové zpomalení průmyslové výroby si nicméně zřejmě vybere svou daň v lednovém exportu. Otázkou je, zda půjde o jednorázový výkyv nebo přeřazení ekonomiky na nižší rychlostní stupeň. Předstihové ukazatele zatím ponechávají dobré šance, že bude platit první zmíněné vysvětlení.“


S využitím informace Českého statistického úřadu

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek