Zahraniční obchod Polska v I. kvartále 2014

26. 11. 2014

  • Země: Polsko
  • Datum zveřejnění: 20.11.2014
  • Zdroj: praha.trade.gov.pl

Ilustrační obrázekExport Polska po prvních třech kvartálech letošního roku dosáhl 120,5 mld. EUR, tj. vzrostl o 4,6 %. Podobné tempo růstu zaznamenal import, který činil 121,5 mld. a vzrostl o 4,7 %. Deficit obchodní výměny představoval 975 mil. EUR oproti 770 mil. EUR ve stejném období předchozího roku.

V období leden-září 2014 export do rozvinutých zemí vzrostl o 6,8 % (na 100,9 mld. EUR), tj. výrazně rychleji než import (růst o 2,9 % na 79 mld. EUR), což mělo vliv na zvýšení přebytku obchodní výměny o téměř 4,2 mld. EUR na 21,9 mld. EUR.

Poněkud rychleji než do všech rozvinutých zemí vzrostl export do EU (o 7,1 % na cca 92,7 mld. EUR). Mezi důležitějšími unijními zeměmi export vzrostl nejrychleji do Lotyšska (téměř o 25 %), Španělska (o 22,6 %), Finska (o 20,7 %), Belgie (téměř o 11 %), Švédska (o 10,5 %), Itálie (o 8,9 %), Nizozemska (o 8,2 %), Rumunska (o 8,1 %), Maďarska (o 8,0 %) a Německa (o 7,7 %).

Výrazně pomaleji po prvních třech kvartálech vzrostl export na trhy mimo EU (růst o 3,6 % na 8,2 mld. EUR), což bylo způsobeno poklesem prodeje do zemí EFTA (o 5,4 %), z toho do Norska o 11 %. Na druhou stranu relativně rychle rostl vývoz do ostatních rozvinutých zemí (mimo EU a EFTA), tj. o 10,3 %, z toho do Kanady (o 23,1 %) a RPA (o 15,4 %).

Export do rozvojových a méně rozvinutých zemí klesl o 5,6 % (na 19,6 mld. EUR), což při růstu importu o 8,2 % (na 42,5 mld. EUR) způsobilo zvýšení deficitu obchodní výměny o 4,4 mld. EUR na 22,9 mld. EUR.

Růst exportu za první tři kvartály letošního roku byl zaznamenán téměř ve všech komoditních skupinách (kromě minerálních výrobků, kde došlo k poklesu o 5,3 %). Největší vliv na růst exportu měl vývoz lehkého průmyslu (o 11,8 %), zemědělsko-potravinářských výrobků (o 5,2 %), strojírenských výrobků (o 5,0 %), dřevařských a papírenských výrobků (o 4,9 %).

Zpracovalo zahraniční zastoupení CzechTrade ve Varšavě.

Tisknout Vaše hodnocení: