Zahraniční obchod Polska v roce 2014

27. 2. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Export Polska v období leden – prosinec 2014 dosáhl 163,1 mld. EUR, tj. vzrostl meziročně o 5,2 %. Poněkud rychlejší tempo růstu zaznamenal import, který činil 165,6 mld. EUR, tj. vzrostl o 5,5 %. Deficit obchodní výměny se oproti roku 2013 zvýšil o cca 460 mil. EUR na více než 2,4 mld. EUR.

V roce 2014 výrazně lepší výsledky než v předchozích letech byly zaznamenány s rozvinutými zeměmi. Export do rozvinutých zemí vzrostl o 7,7 % (na cca 136,8 mld. EUR) oproti méně rozvinutým trhům, kam export klesl o 5,8 % na cca 26,4 mld. EUR. Přebytek obchodní výměny s rozvinutými trhy dosáhl 28,4 mld. EUR, tj. zvýšil se o 5 mld. EUR. Naproti tomu deficit s méně rozvinutými zeměmi dosáhl 30,9 mld. EUR, tj. vzrostl o téměř 5,5 mld. EUR.

Nadprůměrný růst byl zaznamenán v případě exportu do Evropské unie (o 8,1 % na 125,8 mld. EUR), z toho do Lotyšska o 23,4 %, Španělska o 15,5 %, Nizozemska o 10,6 %, Itálie o 10,0 %, Německa o 9,5 % a Belgie o 7,8 %.

Relativně pomaleji rostl prodej na mimounijní trhy (růst o 2,7 % na cca 11 mld. EUR), což bylo ovlivněno exportem do Norska (o 9,7 %), Japonska (o 3,2 %) a USA (o 0,5 %). Na druhou stranu v této skupině zemí rychle vzrostl export do Kanady (o 25,2 %), RPA (o 10,8 %) a Švýcarska (o 9,1 %).

Rychlý růst exportu byl zaznamenán mimo země SNS (Společenství nezávislých států) – o 7,4 % na 13,6 mld. EUR. K dynamickému růstu v této skupině zemí došlo v případě exportu do Alžírska (téměř dvojnásobný růst), Spojených arabských emirátů (o 48,0 %), Saudské Arábie (o 36,7 %), Hongkongu (o 17,1 %), Singapuru (o cca 12 %) a Indie (o 11,3 %). Naproti tomu pokles byl zaznamenán v případě exportu do Brazílie (o 9,5 %) a Korejské republiky (o cca 30 %).

Ke zvýšení exportu v roce 2014 došlo především u výrobků lehkého průmyslu (růst o 11,8 %). Nadprůměrný růst byl zaznamenán také v případě strojírenských výrobků (o 6,3 %) a také dřevařských a papírenských výrobků (o 6,7 %). Ke zpomalení vývozu došlo v případě potravin (růst o 4,5 %) a pokles exportu byl zaznamenán ve vývozu minerálních výrobků (o 7,0 %).

Zpracovalo Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze na základě www.mg.gov.pl

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek