Zahraniční obchod skončil v prosinci deficitem 5 miliard korun

7. 2. 2017 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Podle předběžných údajů skončila v prosinci 2016 bilance zahraničního obchodu se zbožím v národním pojetí v běžných cenách schodkem 5,0 mld. Kč, což byl meziročně o 3,8 mld. Kč horší výsledek.

Celkovou bilanci v národním pojetí nepříznivě ovlivnil zejména meziroční pokles přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky o 4,0 mld. Kč a prohloubení deficitu bilance minerálních paliv o 2,1 mld. Kč. Kladné saldo obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím bylo nižší o 0,2 mld. Kč a schodek obchodu s nápoji a tabákem se zvětšil o 0,1 mld. Kč. Příznivě na celkovou bilanci působilo snížení záporného salda obchodu s chemickými výrobky o 0,7 mld. Kč a polotovary a materiály o 0,6 mld. Kč a zvýšení přebytku bilance surovin o 0,7 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v prosinci přebytkem 33,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 0,7 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 4,2 mld. Kč na 36,3 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz i dovoz shodně o 0,4 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,1 %) a dovozu (o 0,6 %). Meziročně se v národním pojetí zvýšil vývoz o 1,2 % (na 247,6 mld. Kč) a dovoz o 2,7 % (na 252,6 mld. Kč).

V roce 2016 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 183,9 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 52,9 mld. Kč. Vývoz se meziročně zvýšil o 1,4 %, zatímco dovoz klesl o 0,2 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v prosinci 2016 zvýšil vývoz o 0,7 %, zatímco dovoz klesl o 1,8 %.

V přepočtu na eura meziročně vývoz stoupl o 0,7 % a dovoz klesl o 1,9 %. V dolarovém vyjádření byl ve srovnání s prosincem 2015 vývoz o 2,4 % a dovoz o 4,8 % nižší.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 305,8 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 284,3 mld. Kč.

Vývoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 1,8 % (3,0 mld. Kč). Zvýšil se hlavně vývoz silničních vozidel (o 3,4 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 1,9 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 1,2 mld. Kč). Klesl zejména vývoz výpočetní techniky (o 2,6 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně nižší o 4,4 % (6,3 mld. Kč). Klesl především dovoz telekomunikačních zařízení (o 8,7 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 3,7 mld. Kč). Zvýšil se dovoz silničních vozidel o 4,5 mld. Kč. Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 4,1 % (0,6 mld. Kč). Dovoz ropy byl vyšší hodnotově o 53,4 % a naturálně o 28,3 %. Dovoz zemního plynu se snížil o 49,6 % v hodnotovém vyjádření a o 46,1 % v naturálním vyjádření.

roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 stoupl v přeshraničním pojetí vývoz o 2,3 %, zatímco dovoz klesl o 0,2 %. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 84,4 mld. Kč na 7 444,7 mld. Kč.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách ČSÚ.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek