Zahraniční obchod v březnu: Výrazný meziroční růst vývozu i dovozu

9. 5. 2017 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

motiv článku - Zahraniční obchod v březnu: Výrazný meziroční růst vývozu i dovozu Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 22,6 mld. Kč, který byl meziročně o 1,7 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu se stroji a zařízeními o 4,0 mld. Kč, motorovými vozidly o 3,4 mld. Kč, ostatními dopravními prostředky o 0,8 mld. Kč a pryžovými a plastovými výrobky o 0,5 mld. Kč. Schodek obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty se zmenšil o 1,2 mld. Kč. Nepříznivý vliv na celkovou bilanci mělo hlavně prohloubení deficitu obchodu s ropou a zemním plynem o 5,2 mld. Kč, základními kovy o 3,3 mld. Kč, farmaceutickými produkty o 0,9 mld. Kč a potravinářskými výrobky o 0,7 mld. Kč.

Graf: Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU). Zdroj: ČSÚ

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v březnu přebytkem 64,5 mld. Kč a byla tak meziročně o 6,1 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 4,3 mld. Kč na 39,9 mld. Kč.

Oproti únoru 2017 se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 1,9 % a dovoz o 3,5 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,7 % a dovozu o 1,7 %.

V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 12,7 % (na 329,9 mld. Kč) a dovoz o 13,0 % (na 307,3 mld. Kč).

lednu až březnu 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 63,1 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 1,3 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 7,9 % a dovoz o 8,3 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se v březnu 2017 meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 10,9 % a dovoz o 12,7 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 389,0 mld. Kč a dovoz hodnoty 338,9 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v únoru 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 2,7 %. 

Podrobnější informace o zbožové struktuře a teritoriálním členění v přeshraničním pojetí najdete na webových stránkách ČSÚ, kde je k dispozici dotazovací systém zahraničního obchodu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek