Zahraniční obchod v květnu: Dvojciferný růst vývozu a dovozu

4. 7. 2017 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 14,3 mld. Kč, který byl meziročně o 2,8  mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil zejména přírůstek aktiva bilance motorových vozidel o 3,1 mld. Kč. O stejnou hodnotu se zároveň zlepšila záporná bilance s koksem a rafinovanými ropnými produkty. U bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů bylo zaznamenáno zmenšení deficitu o 0,6 mld. Kč a o shodnou částku se zvýšilo kladné saldo strojů a zařízení.

Nepříznivě na celkovou bilanci působilo prohloubení deficitu bilance s ropou a zemním plynem o 4,5 mld. Kč a základními kovy o 2,8 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s ostatními dopravními prostředky o 1,4 mld. Kč.

  • Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v květnu přebytkem 60,3 mld. Kč a byla tak meziročně o 7,6 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 10,8 mld. Kč na 44,5 mld. Kč.
  • Oproti dubnu 2017 se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 5,4 % a dovoz o 4,5 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,6 % a dovozu o 1,9 %.
  • V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 10,2 % (na 309,3 mld. Kč) a dovoz o 11,9 % (na 295,0 mld. Kč).
  • V lednu až květnu 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 87,7 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 15,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 6,3 % a dovoz o 8,0 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí na webu ČSÚ

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se v květnu 2017 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 10,1 % a dovoz o 12,8 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 362,3 mld. Kč a dovoz hodnoty 324,7 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v dubnu 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 2,8 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí

„Silná domácí poptávka se bude v letošním roce i nadále promítat do růstu objemu dováženého zboží. Na druhé straně bude pokračovat silný vývoz průmyslových výrobků, především motorových vozidel, do zemí EU28. V souhrnu za letošní rok přebytek obchodní bilance nepřekoná rok 2016 a měl by dosáhnout 150 mld. korun.,“ uvádí v komentáři k výsledkům zahraničníého obchodu analytik Miroslav Novák.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek