Zahraniční obchod v listopadu 2017: Přebytek bilance meziročně vzrostl

8. 1. 2018 | Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 11,7 mld. Kč, který byl meziročně o 3,4 mld. Kč vyšší. Výsledky zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil především menší deficit bilance chemických látek a chemických přípravků o 1,9 mld. Kč. Zároveň se v meziročním srovnání zvýšil přebytek bilance se stroji a zařízeními o 1,7 mld. Kč, motorovými vozidly, přívěsy a návěsy o 1,2 mld. Kč a elektrickými zařízeními o 1,1 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci mělo hlavně prohloubení deficitu bilance se základními kovy o 2,6 mld. Kč a produkty zemědělství a myslivosti o 1,1 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v listopadu přebytkem 56,8 mld. Kč a byla tak meziročně o 2,1 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 1,3 mld. Kč na 43,1 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí snížil vývoz o 1,5 % a dovoz o 3,0 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,2 % a dovozu o 0,9 %. V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 2,3 % (na 310,0 mld. Kč) a dovoz o 1,2 % (na 298,3 mld. Kč).

V lednu až listopadu 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 157,1 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 14,9 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 6,1 % a dovoz o 6,9 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v listopadu 2017 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 4,7 % a dovoz o 3,4 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 380,7 mld. Kč a dovoz hodnoty 338,3 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v říjnu 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,3 % a 3,0 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí

„Jako hlavní rizika pro českou obchodní bilanci do budoucna nadále zůstávají možné výraznější posílení koruny, dynamicky rostoucí mzdy i nízká nezaměstnanost, jež stimulují spotřebitele k nákupu nejen domácího zboží a služeb, ale i zboží z dovozu. V delším období nadále předpokládáme postupné nasycení evropské poptávky po automobilech, a nebude již proto možné se příliš spoléhat na výrazné růsty exportu tohoto odvětví. Ostatně listopadový propad nových zakázek v automobilovém průmyslu by již mohl naznačovat počátek tohoto trendu,“ uvádí v komentáři k zveřejněným výsledkům Jiří Pour z UniCredit Bank.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek