Zahraniční obchod zemí Visegrádu a SRN dosáhl v loňském roce přes 250 mld. EUR

9. 5. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Zahraniční obchod zemí Visegrádu a SRN dosáhl v loňském roce přes 250 mld. EUR V pátek 5. května 2017 v Domě německého hospodářství v Berlíně uspořádala velvyslanectví ČR, Slovenska, Polska a Maďarska společně s Německou průmyslovou a obchodní komorou (DIHK) konferenci k hospodářským vztahům mezi SRN a V4.

Na 130 účastníků hospodářské konference diskutovalo se zástupci vlád ČR, Slovenska, Polska, Maďarska a SRN, vedením DIHK a představiteli koncernů Volkswagen AG, Deutsche Telekom AG a Siemens AG hospodářské vztahy zemí V4 s Německem a jejich výzvy, zejm. pak digitalizaci a zajištění kvalifikovaných pracovních sil.

V úvodním bloku E. Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, akcentoval strategický význam SRN jako obchodního partnera a investora a představil českou iniciativu Průmysl 4.0 a česko-německou spolupráci v digitalizaci průmyslu. Krátce prezentoval i nově otevřený Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze (CIIRC).

V4 jako jeden blok představuje pro SRN největšího obchodního partnera s celkovým obratem přes 250 mld. € (tj. téměř 150 % objemu zahraničního obchodu s ČLR) a podílem 12 % na německém zahraničním obchodě v r. 2016. Objem zahraničního obchodu ČR se SRN dosáhl loni rekordních 80,69 mld. €. Souhrnná data česko-německému zahraničnímu obchodu naleznete na webu Velvyslanectví ČR v Berlíně.

NM MPO ČR E. Muřický 5-5-2017

NM MPO ČR E. Muřický

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo). Autor: Tomáš Ehler, obchodní rada.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek